Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Laine Randjärv teeb täna ettekande Eesti koolireformist Läti Ülikooli korraldatud konverentsil Läti koolireformi teemal.

„Seoses rahvastiku vähenemisega on nii Eestil kui Lätil vaja reformida koolivõrku ja haridussüsteemi. Riigi ja kohalike omavalitsuste ülesandeid tuleb läbi mõelda ka seoses haldusreformiga,“ ütles Randjärv.

Lisaks koolivõrgu reformile ning riigi ja omavalitsuste vaheliste ülesannete jaotusele avab Randjärv oma ettekandes riikliku haridustoetuse sisu ja tõusetunud kitsaskohti. Ta toob ettekandes välja uuenenud õpikäsitluse rõhuasetused, mille kohaselt tuleb õppeprotsessis arvestada iga õpilase eripära.

„Eriti oluliseks on muutunud õpetajate oskus märgata õpilaste vajadusi, tagada koolides tugiteenuste kättesaadavus ning korraldada õpetajatele täiendkoolitusi uute õppemeetodite rakendamiseks. Koolidel on ees ka väljakutsed digipöörde elluviimisel, e-õppevara arendamisel ja IT-taristu arendamisel,“ ütles Randjärv ning lisas, et kõiki nimetatud teemasid hakkab kultuurikomisjon põhjalikult arutama, kui Riigikogu menetlusse jõuab haridusseaduse eelnõu.

Randjärv märkis veel, et kultuurikomisjon on ette valmistamas Riigikogu istungit hariduse rahastamise teemal oluliselt tähtsa riikliku küsimusena 7. aprillil.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Tagasiside