Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon saatis esimesele lugemisele eelnõu, mis korrastab senist sportlastele stipendiumide maksmise korda ning aitab võidelda kihlveopettuste ja dopingutarvitamisega.

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütles, et praktikas makstakse praegu maksuvabasid stipendiume ka sportlastele, kellega olemuslikult ollakse töösuhtes. Sellisel juhul ei maksta riiklikke makse, mistõttu sportlasel puuduvad ka sotsiaalsed garantiid. „Segadused sissetulekutes võivad jätta jälje aga sportlikele tulemustele või peavad paljud talendid tulevikule mõeldes hoopis teise karjäärivaliku tegema,“ sõnas ta.

Analüüside järgi maksti aastatel 2016–2017 stipendiumi ligi 1350 sportlasele ja 2018. aastal 928 sportlasele. „Paljudel neist pole ravikindlustust ega teki pensioniõiguslikku staaži. Muudatuse tulemusena kasvab nende sportlaste arv, kellega spordiorganisatsioonid sõlmivad lepingu, mis tagab neile sotsiaalsed garantiid. Eelnõu kahandab tuntavalt praegust olukorda ümbritsevat halli ala,“ rääkis Must.

Kultuurikomisjoni liige Kristina Šmigun-Vähi märkis, et segadused tasustamise süsteemis on probleem, mis toob kaasa ebakindlust kogu spordimaastikul. „Eelnõuga soovitakse luua eriregulatsioon sportlasestipendiumi ja -toetuse maksmiseks, et vältida vaidlusi ja stipendiumide maksmise kuritarvitamisi ning luua stabiilsem olukord spordivaldkonnas,“ sõnas Šmigun-Vähi. „Sportlaseks olemist võib selle eelnõu seaduseks saamisel elukutseks lugeda ja see on suurepärane,“ lisas ta.

Eelnõu kohaselt võib sportlasele maksta stipendiumi maksuvabalt kokku kuni 12-kordse kuu töötasu alammäära ulatuses kalendriaastas. Sportlasel on võimalik saada stipendiumi mitmelt spordiorganisatsioonilt või spordikoolilt piirmäära täitumiseni.

Teise teemana täiendatakse karistusseadustiku dopingukuritegude sätet, mille järgi loetakse dopingukuriteoks aine või meetodi määramist, kasutamisele kallutamist, samuti abistamist ja ainete toimetamist üle riigipiiri või tootmist, valmistamist, turustamist, vahendamist või edasiandmist. Kehtiva korra järgi on karistatav vaid dopingu kasutamisele kallutamine kui kasutatakse ravimit.

Eelnõuga luuakse ka spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks kontaktpunkt, mis koolitab ja teavitab asjaomaseid organisatsioone spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse osas.

Valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) tutvustas komisjonile kultuuriminister Tõnis Lukas.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside