Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas saata esimesele lugemisele eelnõu, mis võimaldab koolist ja lasteaiast välja arvata Ukraina sõjapõgenikest lapsed, kes on ilma kooli teavitamata Eestist lahkunud.

Kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof märkis, et Ukrainast Eestisse saabunud sõjapõgenikud lahkuvad Eestist sageli ilma kooli teavitamata ja lapsed ei osale enam õppe- ega kasvatustöös. „Praegu saab õpilase üldiselt koolist ja lasteaiast välja arvata vanema taotluse alusel. Hetkel on kinni hinnanguliselt sajad koolikohad, kuhu kool ei saa nende laste tõttu teisi järjekorras olevaid lapsi vastu võtta. Samas on näiteks Tallinnas koolikohtadest puudus,“ lausus Pikhof.

Komisjoni aseesimehe Tõnis Lukase sõnul on oluline tegeleda ka nende lastega, kes on Eestisse sisenenud, rahvastikuregistris kirjas ja kelle elukoht on teada, kuid kes pole seni ühegi kooli nimekirjas ja koolikohustust ei täida. „Need lapsed tuleb üles leida,“ toonitas Lukas. Ta märkis, et koolis käimine on Eestis kohustuslik ja Ukraina aktsepteerib siin koolis käidud aega ja läbitud õpet, nii et siin õppimine ei takista Ukraina laste koju tagasi pöördumist. „See teadmine peaks jõudma vanemateni, et lapsed ei piirduks läbi nutiseadmete Ukraina koolis õppimisega, vaid kuuluks siin viibides siinsesse ühiskonda,“ lausus Lukas.

Minister kinnitas, et selle info lastevanemateni viimisega ja nende laste otsimisega tegeletakse järjepidevalt.

Samuti sätestatakse eelnõuga alused lapse lasteasutusest väljaarvamiseks koolieelse lasteasutuse seaduses ja õpilase kutseõppeasutusest väljaarvamiseks kutseõppeasutuse seaduses. Seletuskirjas märgitakse, et kuivõrd mitme kohaliku omavalitsuse jaoks on keeruline lasteaiakohti tagada, siis ei saa lubada praktikat, mis ligipääsu lasteaiakohtadele veelgi vähendab. Praegu puudub neis seadustes ühene loetelu ja selged alused lapse lasteaiast või kutsekoolist väljaarvamiseks. Eelnõuga need alused sätestatakse, sealhulgas õigus nimekirjast välja arvata laps, kes on riigist lahkunud.

Istungil osalesid ja tutvustasid eelnõu haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusloome valdkonna juht Indrek Kilk.

Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 20. septembril.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside