Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas tänasel istungil seaduseelnõu, millega luuakse võimalus rakendada mõjutusmeetmeid õpilase suhtes, kelle kasutuses on koolis keelatud ese. Kool saab õiguse õpilast ja tema esemeid vaatlemise ja kompimise teel kontrollida ning loa õpilase kappi vaadata.

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must märkis, et seadus paneb koolidele kohustuse tagada laste turvalisus ning eelnõu annab üldhariduskoolidele paremad võimalused, et tagada õpilase ja kooli turvalisus, ennetada ohuolukordi ja vajadusel sekkuda.

„Eelnõu järgi on lubatud õpilast ja tema esemeid vaadeldes ja käega kompides ning õpilase kasutuses olevat suletud kappi sinna vaadates kontrollida. Samuti saavad koolid õiguse keelatud ja ohtlikud esemed ja ained hoiule võtta,“ lausus Must. Esimees lisas, et õpilast võib kompida vaid samast soost isik, seda peab tegema kolmanda osapoole juuresolekul, kompimine tuleb protokollida ja sellest peab teavitama ka lapsevanemat.

Komisjoni aseesimees Laine Randjärv avaldas heameelt, et valmis on saanud eelnõu, mis aitab koolidel turvalisust tagada. „Kui koolid teavad, et neil on piisavad võimalused turvalisuse tagamisel, siis toetab see ka õppimist soodustavat koolikeskkonda,“ lausus ta.

Istungil osalesid haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert Jürgen Rakaselg ja õigusosakonna jurist Indrek Kilk.

Komisjon otsustas saata põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE) Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 14. novembril.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside