Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon jõudis täna Eesti Lasteaednike Liidu kollektiivse pöördumise arutelul huvigruppidega järeldusele, et lasteaednike palgaküsimust tuleb analüüsida koos komisjonis ettevalmistatava hariduse üldise rahastamise ja seadusandlusega ning koostöös kohalikke omavalitsusi esindavate liitudega.

Lasteaednike liidu esindaja tegi Riigikogule ettepaneku kehtestada riiklikult kõigile lasteaiaõpetajatele põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatega võrdne riiklik töötasu alammäär üle Eesti. Samuti soovisid nad sätestada koolieelsete lasteasutuste rahastamine sarnaselt munitsipaalkoolide rahastamisega.

Kultuurikomisjoni esimehe Laine Randjärve sõnul võtab komisjon teema tõsise arutluse alla. „Riigi sekkumine kohalike omavalitsuste otsustuspädevusse ei ole kindlasti põhjendatud, küll aga on tarvis leida võimalusi ja vahendeid koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga toetada kohalikke omavalitsusi, et nad saaksid olulisi ülesandeid kvaliteetselt täita. Kohalike omavalitsuste vastutus nii alushariduse, huvihariduse kui ka põhihariduse korraldamisel tervikuna võiks parandada kõikide pedagoogide väärtustamist,“ ütles Randjärv. Ta lisas, et tänase kohtumise suur kasutegur oli muuhulgas ka lasteaednike liidu esindajate kohtumine kohalike omavalitsuste esindajatega.

Kultuurikomisjoni liikme Mailis Repsi sõnul peaks riik lasteaiaõpetajate pöördumist väga tõsiselt võtma. „Lasteaia- ja huvikooliõpetajate ning tugispetsialistide palgad on kohati väga madalad, alates umbes 500 eurost. Et tõsta nende palku, oleks lahenduseks kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamine,“ ütles Reps. Ta lisas, et Eesti on Euroopa üks ainulaadsemaid riike oma süsteemse koolituse ettevalmistamisega, mille üle me saame olla uhked.

Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad olid seisukohal, et lasteaiad peaksid jääma kohalike omavalitsuste pädevusse. Eesti Linnade Liidu esindaja hinnangul võiksid lasteaednikud asutada ametiühingute organisatsiooni, kes neid esindab.

Riik toetab kohalikke omavalitsusi praegu lasteaia- ja hoiukohtade loomisel, õpetajate täienduskoolituse ja eesti keele kui teise keele õppe võimaldamisel. Lisaks on kavandamisel kõigile lastele alushariduse võimaluse loomine aasta enne kooli. Lasteaiaõpetajatele palga maksmine on kohaliku omavalitsuse ülesanne.

Fotod istungilt 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside