Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon sai esmaspäeval kultuuriminister Indrek Saarelt ülevaate kultuuripoliitika põhialuste dokumendi Kultuur 2020 elluviimisest 2014. aastal.

Komisjon arutas ministriga ka ettepanekuid ja arvamusi muusikanõukogult, raamatukoguhoidjate ühingult, rahvatantsu ja rahvamuusika seltsilt ning kirjastuste liidult.

Kultuurikomisjoni esimehe Laine Randjärve sõnul jäi ühenduste tagasisidest kõlama ootus paremaks infovahetuseks kultuuriministeeriumiga ja valdkonna toekama finantseerimise soov. “Kultuuritöötajate palkade nivoo on endiselt võrreldamatu haridustöötajatega ja selle olukorra lahendamise nimel tuleb kõvasti pingutada,” ütles Randjärv.

„Loodetavasti aitab 9. juunil Riigikogu täiskogus toimuv kultuuripoliitika põhialuste arutelu juhtida tähelepanu kultuurivaldkonna kitsaskohtadele, aga ka leida lahendusi paremaks valitsuseüleseks koostööks erinevate teemasse puutuvate ministeeriumide, eriti haridus- ja teadusministeeriumiga,” lisas Randjärv.

Komisjon tõstatas muusikakoolide pillifondi probleemi – kõik kohalikud omavalitsused ei suuda soetada muusikakoolidele instrumente, mis on õppetööks möödapääsmatult vajalik. „Ministeeriumi rahastus on ebaühtlane ja projektipõhine vastavalt eelarve võimalustele,“ ütles Randjärv.

Kultuurikomisjoni aseesimehe Aadu Musta sõnul võiks kaaluda raamatukogude, arhiivide ja muuseumide spetsialistide õppe ühendamist, kuna nendel erialadel on ühisosa väga suur.

Kultuuriminister Saare hinnangul on muuseumide ja etendusasutuste ümberkorraldamine sihtasutusteks sujunud hästi ja seeläbi on paranenud koostöö kohalike kogukondadega. Minister tõstis ka esile, et olulisemate kultuurisündmuste ja -tegevuste rahastamisel minnakse üheaastastel rahastamislepingutelt üle kolmeaastastele raamlepingutele.

Samuti on leitud lahendus vabakutseliste loovisikute ravikindlustuse tagamiseks. Alates 2016. aastast saab võlaõigusliku lepingu alusel töötav inimene kindlustuskaitse pärast seda, kui tema eest on deklareeritud sotsiaalmaksu tasumine ühes kuus vähemalt riigieelarvega kehtestatud kuumääralt summeerituna kõigilt lepingutasudelt. Enam ei ole oluline lepingute arv ega tähtaeg.

Kultuuriminister teeb ettekande kultuuripoliitika põhialuste rakendamise kohta Riigikogu täiskogus 9. juunil.

Kultuuripoliitika põhialuste dokumendiga Kultuur 2020 ja selle 2014. aasta aruandega saab lähemalt tutvuda kultuuriministeeriumi veebilehel.

Fotod istungilt 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected] 

Tagasiside