Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjonis arutati täna huvihariduse ja -tegevuse parandamiseks ning noortele mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks loodud seaduse rakendumise üle. Eelmisel aastal maksis riik huvihariduse toetust kuus miljonit eurot, sel ja järgmistel aastatel on toetuse planeeritud eelarve 15 miljonit eurot.

Komisjoni aseesimehe Laine Randjärve sõnul oli tänase istungi eesmärk saada ülevaade lisatoetuse kasutamisest. „Toetus pole mõeldud ainult uute ringide loomiseks ja seni huvitegevusest kõrvale jäänud laste kaasamiseks, vaid ka olemasolevate võimaluste ja huviringide lisatoetuseks, kui on parandatud nende kättesaadavust ja kvaliteeti ning mitmekesistatud tegevusi ka juhendajate tasu tõstmise abil,“ lausus Randjärv.

Istungil toonitati, et kohalikel omavalitsustel peab olema täielik otsustusvabadus ses osas, milliseid huvialasid noortele lisaks pakkuda, kuid samas ei tohi unustada traditsiooniliste kultuurivaldkonna huvialade toetamist. Toodi välja, et toetusega ei tohi asendada raha, mida kohalikud omavalitsused praegu huvitegevusse suunavad. Lisati, et kui lapsi tuleb huviringi juurde, võib toetusmeetmest suurendada ka töötava ringi juhendajate tasu.

Veel märgiti, et peale kohalike omavalitsuste eneste huviringide toetamise peab toetusi olema võimalik taotleda ka erasektori teenusepakkujatel.

Kultuurikomisjon soovitab asjaomastel ministeeriumidel selgitada kohalikele omavalitsustele põhjalikumalt nende õigusi ja võimalusi, et ära hoida seaduse vääriti tõlgendamist ja toetuste jagamise otsustamisel endale liigsete piirangute seadmist.

Istungist võtsid osa haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets, noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi ja noorteosakonna nõnik Gerttu Aavik, kultuuriminister Indrek Saar, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman ja ministri nõunik Maris Sild, Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer, kohalike omavalitsuste koostöögruppide toetamise ja loovuse arendamise üksuse juht Kaire Soomets, Vastseliina Noortekeskuse juhataja Merlis Pajustik, Linnade Liidu nõunik Hille Ilves ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri.

Fotod istungilt.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside