Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon kiitis tänasel istungil heaks muudatusettepanekud eelnõule, millega muudetakse nn tühja kasseti tasu kogumise süsteemi.

Komisjoni esimees Aadu Must ütles, et ühe olulisema muudatusena lisas komisjon ettepaneku tasude miinimummäärade kohta, mida salvestusseadmete ja -kandjate hinnad peaksid sisaldama. „Audiovisuaalsete teoste ning nende helisalvestiste isiklikuks vajaduseks kopeerimisel peab kahtlemata teoste õiguste omajatele olema tagatud õiglane hüvitis,“ ütles ta. „Muudatuste kohaselt oleks salvestusseadmelt makstava tasu määr 3 kuni 8 eurot. Seejuures tuleks lähtuda põhimõttest, et kogutav tasu oleks proportsioonis sellega, kui palju vastavat seadet kopeerimiseks kasutatakse.“

Musta sõnul arvestavad kultuurikomisjoni ettepanekud seda, et digimaailm muutub kiiresti ning seetõttu ei saa seadusi luues arvestada vaid hetkeolukorda. „„Tühi kassett“, millega eelnõud seostatakse, on juba ammu nostalgia. Tänased märksõnad on ka näiteks voogedastus, isegi välimälu on taganemas salvestuspilve ees. Seadus kaitseb autoreid ja nende õigusi hästi, mitmete detailide uuendamine jääb aga valitsuse määruse tasemel uuendatavaks,“ rääkis ta.

Salvestusseadmete ja -kandjate loetelu, millelt teoste erakopeerimisel tasu makstakse, kehtestatakse paindlikkuse tagamiseks ja võimalike tarbimisharjumuste muutuseid silmas pidades valitsuse määrusega. Siiski nähakse komisjoni aseesimehe Heidy Purga sõnul kultuurikomisjoni ettepanekul seaduses ette minimaalne loetelu salvestusseadmetest ja -kandjatest, mille eest audiovisuaalsete teoste ja teose helisalvestise erakopeerimisel tuleb muuhulgas tasu maksta. Nendeks on laua-, tahvel- ja sülearvuti, nutitelefon, väline kõvaketas, USB-mälupulk ja mälukaart.

Samuti täpsustas komisjon kahju hüvitamise ulatust. Komisjoni esitatud muudatusettepaneku kohaselt peab kogutav tasu tagama autoritele, teoste esitajatele, fonogrammitootjatele ja filmi esmasalvestuse tootjatele õiglase hüvitise selle kahju eest, mis neile hinnanguliselt teoste erakopeerimisel varaliste õiguste piiramise tõttu tekib. Seejuures tuleb võtta arvesse, kui palju isiklikeks vajadusteks koopiaid tehakse.

Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõuga (233 SE) muudetakse autori õigust saada hüvitist, kui tema audiovisuaalset teost või teoste helisalvestisi kopeeritakse tema nõusolekuta isiklikuks kasutamiseks.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside