Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas tänasel istungil koos õpetajate esindajatega õpetajate järelkasvu ja õpetajakutse väärtustamisega seotud teemasid.

Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul tõid osapooled arutelu käigus esile rea olulisi probleeme, mis vajaksid lahendamist nii riiklikul kui ka kohalikul ja koolisisesel tasandil. Ta toonitas, et õpetajate esindajate jagatud järelkasvu ja õpetajakutse väärtustamist puudutavate heade praktikate ning ettepanekute alusel soovib komisjon jõuda konkreetsete väljunditeni, millega kaasneks ühine arusaam vajalikest ressurssidest ja vastutajatest.

„Peame kurbusega tõdema, et pedagoogide entusiasmi on aastakümneid üle ekspluateeritud ning majanduslikule kokkuhoiule lootes on tehtud haridussüsteemile kahjulikke otsuseid. Meie ülesanne on jõuda nende parandamiseni,“ ütles Must.

Kultuurikomisjoni aseesimees Heidy Purga tõstatas küsimuse õpetajate karjäärimudelist. „Noortel potentsiaalsetel õpetajatel puudub kindlus karjääri- ja täiendusvõimaluste ning palgatõusu osas, millest aga sageli kooli tööle jäämine sõltub. Konkreetse karjäärimudeli ning motiveeriva palgasüsteemi puudumine on kindlasti üheks võtmeprobleemiks, mis õpetajate järelkasvu suurendamiseks lahendamist vajaks. Samuti tuleks üle vaadata muud motivatsioonid, näiteks kaasaegsed töövahendid, mentorlussüsteem ning tööandja või riigi pakutavad hüved,“ ütles Purga.

Istungil osalesid Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu ning Õpetajate Ühenduste Koostöökoja esindajad.

Osalejad esitasid komisjonile enda ettepanekud tegevustest, mida rakendada õpetajate järelkasvu tagamiseks. Muu hulgas toonitati töökoormuse reguleerimise ja karjäärimudeli ülevaatamise vajadust, motivatsioonipakettide olulisust ning vajadust õpetajate töötasu suurendamise järele.

Komisjon jätkab teema käsitlemisega neljapäeval koos Noored Kooli, Tagasi Kooli, asendusõpetajate vahetusprogrammi, MTÜ Alustavat Õpetajat Toetava Kooli ning Edumuse esindajatega.

Fotod istungilt (autor: Erik Peinar, Riigikogu)

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside