Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas täna kollektiivset pöördumist, millega soovitakse suurendada hoolekogu kui koolikogukonna esindaja õigust kaasa rääkida ja osaleda koolijuhte puudutavates olulistes otsustes.

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must nentis, et on omavalitsusi, kus kohalike esinduskogude ja koolide hoolekogude koostöö on nõrk. Samas märkis Must, et kui kooli hoolekogule õigusi juurde anda, võib see tähendada kohalike omavalitsuste õiguste kärpimist. „Eelkõige on komisjoni ülesandeks aru saada, kas ettepanekuga soovitakse lahendada üksikjuhtumeid või on tegemist probleemiga, mis vajab lahendamist seadusandlikul tasandil,“ rääkis esimees.

Komisjoni liige Katri Raik toetas arutelu jätkamist ning mõtestamist, mis on hoolekogu roll olukorras, kus koolikogukonnad on muutunud aina aktiivsemaks ja teadlikumaks. „Võimalik, et arutelu tulemuseks on kompromiss kollektiivses pöördumises pakutu ja teiste lahenduste vahel. Koolidirektori valimisel ja hindamisel on oma roll nii koolikogukonnal kui ka kohalikul omavalitsusel, ilmselt ka riigil,“ märkis Raik.

Pöördumises „Anname koolikogukonnale suuremad õigused“ on märgitud, et koolikogukonna huvide tulemuslikuks esindamiseks ei ole hoolekogul piisavalt seaduses sätestatud sõnaõigust, mis võimaldaks koostöiselt kooli juhtimises osaleda. Algatajate sõnul oleks vaja kaaluda seadusemuudatust ning tuua sisse nõue, et direktori töölevõtmisel ja vallandamisel on vajalik kooli hoolekogu nõusolek. Samuti tehakse ettepanek anda hoolekogule õigus algatada direktori vallandamise protseduur juhtudeks, kui kooli kogukond ei ole koolijuhi tööga rahul.

Istungil osalesid kollektiivse pöördumise algatajad, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside