Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon esitab parlamentaarsete kuulamiste tulemusena valitsusele ettepanekud õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamise tagamiseks.

Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul käsitles kultuurikomisjon õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamise küsimusi sügisistungjärgul ühe esmatähtsa teemana. „Tuginedes erinevate osapoolte väljatoodule ja Riigikogu fraktsioonide ettepanekutele, leiame, et õpetajakutse väärtustamine ning õpetajate järelkasvu tagamine vajab kõigi tasandite institutsioonide süsteemset koostööd. Tegemist on kompleksse küsimusega, mille lahendamiseks tuleb kombineerida erinevaid meetmeid, olgu selleks töökoormuse, töötasu, kooli juhtimise või õpetajaharidusega seotud muudatused,“ rääkis Must.

Komisjoni ettepanekud puudutavad süsteemse tegevuskava koostamist õpetajate järelkasvu tagamiseks ja õpetajakutse populariseerimiseks, õpetajate ja tugispetsialistide karjääriraja väljatöötamist, motiveeriva töökeskkonna ja konkurentsivõimelise töötasu tagamist, alustavate õpetajate toetamist ning praktika ja pedagoogikaalaste ainete rolli suurendamist õpetajakoolituses. Ettepanekutega saab lähemalt tutvuda siin.  

Kultuurikomisjoni aseesimees Jaak Valge rõhutas, et õpetajate järelkasvu küsimus peab olema seatud riiklikuks prioriteediks. Samuti tõi ta esile vajadust läbi viia senise kaasava hariduskorralduse põhjalik kriitiline analüüs ning üle vaadata õpetajate tasustamine. „Õpetajate töötasu peab olema konkurentsivõimeline teiste kõrghariduse spetsialistidega. Teeme muu hulgas ettepaneku siduda õpetajate töötasu Eesti keskmise palgaga ja tõsta keskmisena kuni 1,4 kordseks,“ rääkis Valge. Aseesimees lisas, et tähelepanu tuleb pöörata ka laiemale ühiskondlikule foonile ning esinduslikele uuringutele ühiskonna ootustest õpetajaametile.

Kultuurikomisjon kohtus teema käsitlemiseks sügisistungjärgul haridus- ja teadusministeeriumi ning erinevate huvirühmade, sealhulgas ülikoolide, üliõpilaste ja kolmanda sektori ühenduste esindajatega. Samuti arutas Riigikogu täiskogu kultuurikomisjoni ettepanekul õpetajaameti väärtustamist olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Komisjon ootab valitsuselt tagasisidet ettepanekute arvestamise kohta juunikuu alguseks.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside