Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas täna teoste kasutamist avalikes kohtades ehk nn panoraamivabaduse erandit. Euroopa Komisjon on selles küsimuses algatanud avaliku konsultatsiooni Euroopa Liidu ühise seisukoha kujundamiseks, millele vastamise tähtaeg on 15. juunil.

Kultuurikomisjon pidas vajalikuks avalikus kohas teoste kasutamiseks ühtse lahenduse leidmist Euroopa Liidus.

„Soovime digitaalse siseturu takistusteta toimimist ning toetame kõiki tegevusi, mis seda soodustavad,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Laine Randjärv ning lisas, et väljatöötatav lahendus peaks kohalduma kõigis liikmesriikides ühesugusena, samas arvestades kõigi erinevate huvidega võimalikult tasakaalustatult. „Mida selgemini on panoraamivabaduse erand sõnastatud, seda parem kogu ühiskonnale,“ rõhutas Randjärv.

Istungil osalenud justiitsministeeriumi esindaja sõnul saadeti küsimustik arvamuse andmiseks ligi 40 asutuse ja huvirühma esindajaga. Tema sõnul suurem osa toetavad panoraami erandi täpsustamist selliselt, et avalikus ruumis olevate teoste vaba kasutamine oleks laiem. Samas on autoreid esindavaid huvirühmi, kes muudatust ei toeta.

Kehtivas autoriõiguse seaduses on avalikus kohas oleva teose kopeerimine ja üldsusele suunamine lubatud, näiteks kujutava kunsti ja arhitektuuri puhul. Seda välja arvatud juhul, kui teos on kujutises kesksel kohal ja seda kasutatakse ärilisel eesmärgil.

ELi infoühiskonna direktiiv võimaldab panoraami erandit laialt tõlgendada ja ELi liikmesriikides on praktika väga erinev. Direktiivi kohaselt võivad liikmesriigid näha ette erandeid ja piiranguid ainuõigusele teoste kasutamisel, mis asuvad alaliselt avalikes kohtades.

Fotod kultuurikomisjoni istungilt 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside