Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas tänasel istungil koos huvipooltega eelnõu, millega soovitakse muuta autoriõiguse seaduses sätestatud tühja kasseti tasu kogumise süsteemi.

Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta sõnul on teoste isiklikuks vajaduseks kopeerimise eest makstavate õiglaste tasude süsteem ajale jalgu jäänud ning vajaks kaasajastamist. „Eelnõuga seotud muudatused tasude kogumises puudutavad suurt ringi Eesti kultuurivaldkonnas tegutsejatest, aga ka tehnoloogiatootjaid ja -müüjaid ning tarbijaid,“ ütles Must. „Tänane arutelu tõi ühe laua taha erinevate huvidega erinevad osapooled. Asjaosaliste ettepanekud annavad komisjonile parema ettevalmistuse vajalike otsuste langetamiseks ja võimalike muudatusettepanekute esitamiseks.“

Komisjoni aseesimees Heidy Purga märkis, et riigi kohustus on luua tõhus raamistik autorite õiguste kaitsmiseks. „Aastate jooksul on tarbijate käitumine muutunud ning seadusesse tekkinud lünkasid, mille parandamiseks tuleb leida optimaalseid lahendusi,“ ütles ta. Purga rõhutas, et eelnõu ei puuduta voogedastusplatvorme, vaid eelkõige kompensatsioone teoste erakopeerimise eest.

Purga sõnul on eelnõu puhul üheks keskseks küsimuseks erakopeerimisel kogutava hüvitise suurus. „Lahtised otsad on hetkel seotud näiteks erakopeerimise tasumääradega, mida salvestusseadmete hinnad peaksid sisaldama. Kindlasti kõrvutame erinevaid arvamusi ning üritame jõuda kompromissini, kui suur see tasu peaks olema,“ ütles ta.

Istungile olid kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, loovisikuid esindavate organisatsioonide ning Justiitsministeeriumi esindajad.

Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõuga (233 SE) muudetakse muu hulgas nn tühja kasseti tasu ehk autori õigust saada hüvitist, kui tema audiovisuaalset teost või teoste helisalvestisi kopeeritakse tema nõusolekuta isiklikuks kasutamiseks. Kehtiva õiguse kohaselt määratakse tühja kasseti tasu suurus seadusega ning salvestusseadmed ja -kandjad, millelt tasu küsitakse, kehtestatakse valitsuse määrusega.

Eelnõuga volitatakse valitsust kehtestama salvestusseadmetelt ja -kandjatelt kogutava tasu suurus määrusega ning sätestatakse tingimused, millest valitsus peab tasu suuruse ning salvestusseadmete ja -kandjate loetelu kehtestamisel lähtuma. Eelnõu kohaselt on tasu maksimaalne määr 6 eurot, kuid mitte rohkem kui 15 protsenti vastava salvestusseadme või -kandja keskmisest hulgimüügi hinnast Eestis. Samuti hakatakse uuendusena tühja kasseti tasu jagama ka filmi esmasalvestuse tootjatele. Eelnõuga kaasnevate muudatuste eesmärk on tagada süsteemi suurem paindlikkus ning võimalus seda muuta vastavalt muutustele tarbijakäitumises.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside