Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas neljapäeval rektorite nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia esinduse ning haridus-ja teadusministeeriumi osalusel ülikoolide vastutusvaldkondade korrastamise, dubleerimise vähendamise ja riigi rahastamise küsimusi. Kõne all oli muuhulgas Teadus- ja arendusnõukogu raport haridusvaldkonna konsolideerimisest.

Kultuurikomisjoni esimehe Laine Randjärve sõnul on ülikoolid oma vastutusvaldkondade korrastamise ja omavahelise koostöö parendamisega algust teinud juba enne nimetatud raporti avaldamist. „Ülikoolid on vastutusvaldkondade jagamisel autonoomsed. Riigikogu kultuurikomisjoni ülesanne saab olla seadusandlikult toetada kõrgharidus- ja teadusmaastikul toimuvaid konsolideerumisprotsesse, arvestades sellega, et piiratud rahaliste vahendite tingimustes tuleb küll ressurssi koondada, kuid teha seda moel, mis tõstaks hariduse ja teadustöö kvaliteeti ning konkurentsivõimet ja aitaks jõuda seatud eesmärkideni,“ ütles Randjärv. Ta lisas, et konsolideerumisprotsess ei saa olla juhitud vaid matemaatilistele arvutustele tuginedes, vaid peab arvestama teadusvaldkondade ja nendes tegutsevate institutsioonide individuaalseid eripärasid.

Kohtumisel leiti, et haridusvaldkonna dubleerimist on täheldada kolmel tasandil: kõrgkoolide sees, rakenduslike kõrgkoolide ja ülikoolide vahel ning kõrgkoolidel omavahel. Rektorid tõdesid, et kõigil tasanditel on dubleerimise vähendamine oluline, vastavad reformid on juba käimas või tulemas. Mööndi, et mitmetel juhtudel võib mõistlik dubleerimine toetada konkurentsi ja tekitada vajalikku debatti, misläbi jõutakse paremate tulemusteni. Seepärast ei saa otsustamisel lähtuda pelgalt majandusloogikast.

Olulise teemana tõsteti kohtumisel üles rahvusvahelistumist. Rektorid leidsid, et tegelikult me ei konkureeri omavahel, vaid meie teadus ja haridus peaksid konkureerima maailmas. Teema juures peeti tähtsaks kõrgete standardite seadmist ja rahvusvaheliste tudengite akadeemilise tausta kontrollimist.

Kohtumisel leiti, et Teadus- ja arendusnõukogu raport, mis käsitles haridusvaldkonna konsolideerumise küsimusi, on teema toonud jõuliselt avalikkuse huviorbiiti, ent mitmed protsessid on töös olnud juba mõnda aega ka ilma raportita.

Kultuurikomisjon kohtub samal teemal lähiajal ka rakenduskõrgkoolide ja teadusasutuste esindajatega.

Kultuurikomisjoni istungil osalesid Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia rektor Peep Lassman, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ning haridus- ja teadusministeeriumi esindaja Indrek Reimand.

Fotod istungilt 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside