Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas tänasel istungil konsensuslikult anda eriolukorrast tingitult valitsusele õiguse kehtestada käesoleval õppeaastal põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused.

Komisjoni esitatud muudatusettepanek sätestab, et käesoleval õppeaastal eriolukorrast tingitud õppekorralduse muudatuste tõttu kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumi 2019/2020. õppeaasta lõpetamise tingimused, sealhulgas sooritatavad eksamid, valitsuse määrusega.

„Eriolukorra lõppedes kestavad selle järelmid ka haridusvaldkonnas kindlasti veel mõnda aega. Seega on kultuurikomisjon valmis operatiivselt lahendama pärast käesolevat õppeaastat ja eriolukorralt tavatingimustele ülemineku ajal ilmnenud probleeme ning vajadusel algatama kiireloomulisi eelnõusid,“ rääkis komisjoni esimees Aadu Must.

Kultuurikomisjoni aseesimees Heidy Purga sõnas, et seisukoha kujundamisel ja muudatusettepanekute koostamisel lähtuti komisjonile laekunud pöördumistest ning arutelude käigus välja toodud kitsaskohtadest. „Leidsime konsensuslikult, et muudatus peaks siiski puudutama vaid käesoleval aastal põhikooli või gümnaasiumit lõpetavaid õpilasi ning neile tehtavaid erandeid,“ rääkis ta.  

Muudatusettepaneku kohaselt kehtestab haridus- ja teadusminister järgmiseks õppeaastaks lõpueksamite ajad ja vormid senise 25. mai asemel käesoleva aasta 20. augustiks. Samuti täpsustatakse, et eriolukorrast tingitud erisused õpilase hindamisel põhikoolis ja gümnaasiumis kehtivad eriolukorra algusest kuni õppeaasta lõpuni.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kavandatud muudatused on osa abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (170 SE), millega muudetakse kokku 33 erinevat seadust. Kultuurikomisjon esitab oma muudatusettepanekud eelnõu menetlemise eest vastutavale õiguskomisjonile.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside