Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon sai tänasel istungil ülevaate Riigikontrolli auditist. Selles hinnati, kas Eesti on teinud ettevalmistusi, et tagada riigi ülesannete täitmine ka Euroopa Liidu (EL) toetuste vähenedes. Lähemalt käsitleti alaauditit, mis keskendub EL toetuste kasutamisele hariduse ja teaduse, tööturul vajalike oskuste arengu ning lõimumist ja kohanemist soosivate tegevuste rahastamisel pärast toetuste arvatavat vähenemist.

Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul oli arutelu väga vajalik, kuna toodi välja nii rahastuse vähenemisega seotud probleeme kui märgiti ära ka positiivsed arengud. 

Must rõhutas, et Riigikontrolli ülevaade on Riigikogu jaoks oluline, kuna parlament asub raha kasutamist planeerima. „Hea, kui vaadatakse pikalt ette ja ennetatakse võimalikke probleeme,“ lausus Must. Ta avaldas heameelt, et ministeeriumitel on tegevuskava ning tõstatatud probleemi taustal nähakse suuremat ametkondliku konsolideerimise ja koostöö vajadust.

Komisjoni aseesimees Laine Randjärv juhtis tähelepanu, et välisrahastusega finantseeritavad tegevustoetused on haavatavamad kui investeeringuteks kasutatavad toetused. „Oluline on eelarve drastilise vähenemisega seotud võimalikke probleeme ette näha juba praegu,“ märkis Randjärv.

Riigikontrolli esindajate sõnul vähenevad 2021. aastal algaval EL eelarveperioodil Eestile eraldatavad toetused tõenäoliselt 40 protsendi ehk 1,5 miljardi euro võrra. Istungil juhiti tähelepanu, et sellega seoses võib hariduse kvaliteet kõikidel haridusastmetel kehvemaks muutuda. Samas nenditi, et sõltuvus välisrahastusest on aastate jooksul vähenenud.

Istungist võtsid osa Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, audiitorid Ermo Liedemann, Gerly Tammiste ja Raina Loom, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantslerid Mart Laidmets ja Indrek Reimand.

Arutelu aluseks olid Riigikontrolli audit „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ ja valdkondlik alaaudit „Hariduse ja teaduse, tööturul vajalike oskuste arengut ning lõimumist ja kohanemist soosivate tegevuste rahastamine Euroopa Liidu toetustest“.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside