Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon saatis tänasel istungil esimesele lugemisele eelnõu, millega antakse valitsusele mandaat muuta käesoleval õppeaastal eksamite läbiviimise aegu, kehtestada vajadusel täiendavaid lisaeksamite aegu ning näha ette erisused tavapärastest lõpetamise tingimustest eksamite osas.

„Viiruse levikuga seotud olukord on ebakindel ja pidevas muutumises. Kuivõrd ei ole teada, milline on olukord eksamite toimumise ajal, on oluline tagada võimalus paindlike lahenduste leidmiseks,“ rääkis kultuurikomisjoni istungit juhatanud aseesimees Jaak Valge. „Kui eksamite läbiviimine ei peaks olema piirangute tõttu võimalik, annab eelnõu võimaluse vajadusel eksamite toimumist edasi lükata,“ lisas ta.

Komisjoni liikme Signe Kivi sõnul on keskse tähtsusega õpilaste, õpetajate ja teiste eksamitega seotud inimeste tervis ning see, et viirusekriisi ajal ei jääks ühelgi lapsel kool lõpetamata. Ta tõstatas küsimuse toest õpilastele, kes kõnelevad eesti keelt teise keelena. „Kindlasti tuleks tagada riigi- ja koolipoolne abi ka nendele õpilastele, kes vajaksid kaugõppel tuge keeleõppega jätkamiseks,“ märkis ta.

Istungil osalenud haridus- ja teadusminister Liina Kersna selgitas komisjonile, et valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) loob võimaluse vastavalt vajadusele eksamite toimumist edasi lükata ja näha ette täiendavaid eksamiaegu. Ühtlasi annab eelnõu võimaluse vajadusel näha ette erisused tavapärastest lõpetamise tingimustest eksamite osas, kui valitsuse kehtestatud liikumisvabaduse piirangute tõttu ei ole lõpueksamite korraldamine mõistliku aja jooksul võimalik. Samuti võimaldatakse eelnõuga kasutada käesoleval õppeaastal põhikoolis ja gümnaasiumis õpilaste hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse.

Komisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda esimeseks lugemiseks 24. märtsil.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside