Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõule (965 SE) tehtud muudatusettepanekuid arutanud Riigikogu kultuurikomisjon ei nõustunud Keskerakonna fraktsiooni ja Reformierakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepanekuga, mille kohaselt koosneks loodava rahvusringhäälingu nõukogu vaid Riigikogu liikmetest. Esitatud muudatuse kohaselt kuuluksid ringhäälingunõukogusse kaks esindajat igast Riigikogu fraktsioonist.

Eelnõu teisel lugemisel 6. detsembril hääletas Riigikogu täiskogu eelnõusse kultuurikomisjoni tehtud muudatusettepaneku, mille kohaselt koosneks ringhäälingunõukogu nii Riigikogu liikmetest kui ka ringhäälinguvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Selle ettepaneku poolt hääletas 46 ja vastu oli 36 Riigikogu liiget. Vastavalt heaks kiidetud tekstile kuuluks ringhäälingunõukogusse üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist ja neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast. Sama sõnastusega läheb eelnõu teise lugemise jätkamisele 20. detsembril.

Komisjon langetas ka otsuse, et juhul kui täiskogu hääletab eelnõusse Keskerakonna fraktsiooni ja Reformierakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepaneku, siis eelnõu teine lugemine katkestatakse.

Kultuurikomisjoni liikme Jaak Alliku hinnangul, nagu ta ütles komisjoni tänasel istungil, võib see otsus tuua kaasa selle, et valitsus võtab eelnõu tagasi. Sellele vaatamata jäi komisjon oma seisukoha juurde, et ringhäälingunõukogu täielik politiseerimine ei ole põhjendatud. Keskerakonna ja Reformierakonna muudatusettepanekut toetas 3 ja vastu oli 6 komisjoni liiget.

Samuti saatis kultuurikomisjon täna esimesele lugemisele Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seaduse eelnõu (1047 SE), millega suurendatakse pikaajalise väljapaistva loomingulise töö eest preemiat saavate isikute arvu seniselt kahelt isikult kolmeni. Ka kasvab alates tulevast aastas välja antava preemia suurus seniselt 300 tuhandelt kroonilt 600 tuhande kroonini. See eelnõu pälvis kultuurikomisjoni üksmeelse toetuse. Eelnõu on Riigikogus esimesel lugemisel 20. detsembril.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside