Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjoni parlamentaarsel kuulamisel noorte tööturule sisenemise ja ettevõtlikkuse teemal tegid organisatsioonid ettepaneku muuta õppemeetodeid ja -sisu, et need toetaks noorte loovust, initsiatiivi ja vastaks paremini tööturu vajadustele. Samuti tehti ettepanek kergendada nõudmisi alla 14-aastaste laste töötamise osas.

„Kultuurikomisjon plaanib analüüsida noorte tööd reguleerivaid õigusakte ja kaaluda erinevaid lahendusi, et noortel oleks paremad võimalused saada oma esimene töökogemus ja ettevõtjatel oleks võimalik noori tööle võtta ilma liigse bürokraatiata. Töökultuuri peab kujundama maast madalast ja noorte töötamist tuleb toetada,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas. Ta rõhutas, et noori peaks innustama ka ettevõtlusega tegelema.

Eurostati andmetel oli 2013. aastal Eesti 15-24-aastaste noorte töötuse määr 18,7%. See on madalam kui Euroopa Liidus keskmiselt – 23,5%. Vaatamata EL-i keskmisest positiivsemale olukorrale pidasid asjaomaste organisatsioonide esindajad oluliseks, et noorte töötuse määr väheneks 2020. aastaks kümnele protsendile.

Parlamentaarsel kuulamisel arutati, kuidas kaasata tööturule noori, kes ei tööta, ei õpi, ei ole seotud koolitusega ega viibi ajateenistuses. Neid 15 – 24-aastaseid noori on Eestis ligi 40 000. Eurostati andmetel 2012. aastal moodustasid nad Eestis 12,5% kõikidest noortest. Euroopa Liidus oli vastav keskmine näitaja 13,2%. Arutelul osalejad tundsid muret, kuidas noori üles leida, motiveerida ja toetada tööle asumisel.

Kultuurikomisjon on arutanud noortevaldkonna arengukava aastateks 2014-2020 kolmel istungil. Valitsus võttis noortevaldkonna arengukava 2014 – 2020 vastu 2013. aasta lõpus ning selle juhtiv ja koordineeriv roll on haridus- ja teadusministeeriumil.

Parlamentaarsel kuulamisel osalesid haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Noorteühenduste Liidu, sotsiaalministeeriumi, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, põllumajandusministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tartu Seikluspark OÜ, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Tallinna Õpilasmalev SA esindajad.

Fotod istungilt

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside