Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjonis täna toimunud arutelul, kus oli kõne all Eesti kõrgharidusstrateegia 2006-2015 senine rakendumine ja edasine kava aastateks 2010-2013, keskenduti küsimustele, mis seotud kõrghariduse kvaliteedi, üliõpilaste sotsiaalsete garantiide ja kõrghariduse finantseerimisega. Viimases osas arutleti ka võimaluse üle kaasata kõrgharidusse rohkem erakapitali.

Kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg tõdes, et kõrgharidussüsteem toimub üha suuremas rahvusvahelises konkurentsis ja selleks, et tudengid püsiksid Eestis, tuleb pöörata rohkem tähelepanu kõrghariduse kvaliteedile, selle paremale rahastamisele ja üliõpilaste sotsiaalsetele garantiidele, mis täna on enam kui puudulikud. Ka toetas Kreitzberg seisukohta, et doktoriõpe taset tuleks tõsta.

Kreitzbergi sõnul väärib kaalumist Tallinna Tehnikaülikooli rektori Andres Keevalliku poolt täna esitatud ettepanek, et 80% riikliku tellimuse alusel toimuvast õppest toimuks tudengeile tasuta ning selleni võiks jõuda järgmise 4-5 aasta jooksul.

Keevallik pidas lisaks eelnevale oluliseks, et hariduse rahastamine suureneks 10%-ni SKTst.

Eesti Kõrgharidusstrateegia rakendamisest ülevaate teinud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tõdes peamiste probleemidena doktoriõppe lõpetanute vähest arvu ja madalat taset. Ka ei ole loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkondade lõpetajate osakaal jõudnud ta sõnul soovitud tasemini, probleemiks on samuti tasemeõppe tudengite suurenev väljaränne.

Lukas nimetas 2011-2013. aasta kõrghariduse eesmärkidena tasuta eestikeelse kõrghariduse ja õppetoestuste süsteemi loomist. Hariduse finantseerimise põhiallikana nägi Lukas riigieelarvet, milles tuleks hariduse prioriteetsust ja osakaalu suurendada. Lukas pidas ebarealistlikuks, et hariduse finantseerimises suureneks ettevõtjate või ka üliõpilaste enda panus.

Tänasel arutelul osalesid ka Tallinna Ülikooli teadusprorektor Mats Estonius, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees, Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust, SA Eesti Rakenduskõrgkoolid juhatuse esimees Mati Lukas, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm,  Ameerika Äriakadeemia rektor Mark Levin ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad Maris Mälzer ja Eimar Veldre.

Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside