Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon otsustas täna teha täiskogule ettepaneku lõpetada valitsuse algatatud erastamisseaduse § 27 täiendamise seaduse eelnõu (903 SE) teine lugemine. Eelnõu on Riigikogu täiskogus kolmapäeval 13. septembril.  Kolmanda lugemise aja, juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, kavatseb komisjon otsustada oma neljapäevasel istungil.
 
Eelnõu annab riigile ja kohalikule omavalitsusele õiguse ka enda vähemusosaluse korral panna veto aktsiaseltsi nõukogu ja üldkoosoleku otsustele. Täna komisjonis heaks kiidetud muudatusettepaneku kohaselt nähakse selline õigus ette vaid strateegilistes valdkondades tegutsevate aktsiaseltside puhul ehk kui tegemist on „eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava” aktsiaseltsiga ning riigi või kohaliku omavalitsuse osalus selles jääb pärast aktsiate osalist erastamist väiksemaks kui pool hääleõiguslike aktsiate koguarvust.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Ülo Mattheus, 631 6352
Tagasiside