Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis täiskokku esimesele lugemisele hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE) ning erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE), mis reguleerivad tegutsemist võimalike kriisiolukordade korral. Mõlemad eelnõud on täiskogus teisipäeval 21. aprillil.

Põhiseaduskomisjoni huvi keskendus eelkõige eelnõude nendele regulatsioonidele, mis toovad kaasa isikuvabaduste riive eriolukorras ja samuti kaitseväe kasutamisele kriiside lahendamisel.

„Edasiselt plaanib põhiseaduskomisjon nimetatud teemadel ühisistungit Riigikogu riigikaitsekomisjoniga, kuivõrd need teemad on väga olulised. Ma loodan, et  Riigikogu  jõuab mõlemad eelnõud vastu võtta veel sellel kevadistungjärgul,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.

Ühe täiendusena reguleerib eelnõu 448 SE massiliste korratustega seotud olukordi, täpsustab põhiseaduslikku korda ähvardava ohu mõistet ja selle väljakuulutamise aluseid.

Vägivaldse massilise korratusena käesoleva eelnõu tähenduses mõistetakse rahvahulga poolt vägivaldsete õigusvastaste tegude toimepanemist - varalise kahju tekitamist ning elu või tervist ohustav tegevust.

Eelnõu 448 SE kohaselt võib valitsus massiliste rahutuste korral otsustada kaitseväe või kaitseliidu kasutamise kuni erakorralise seisukorra lõpetamiseni.

Hädaolukorra seaduse eelnõuga (447 SE), mis  raamseadusena käsitleb kriisiolukordi üldisemalt, korrastatakse kriisireguleerimissüsteemi õiguslikud alused ja tehakse muudatusi ja täiendusi kriisireguleerimisalaste ülesannete täitmise korralduses nii funktsionaalsel kui ka territoriaalsel tasandil. Olulise lisandväärtusena reguleerib eelnõu elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldust palju põhjalikumalt kui kehtiv seadus, samuti kaitseväe kasutamist sisejulgeoleku tagamiseks olukorras, kus eriolukorda pole välja kuulutatud.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside