Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg tervitas täna Riigikogu istungisaalis toimuvast Noorte Riigikogu 2010 istungist osavõtjaid ja avaldas neile tänu hea koostöö eest kultuurikomisjoniga. Tema hinnangul on ühised arutelud noorteorganisatsioonidega aidanud paremini mõista haridus-ja noorsooprobleeme. Kindlasti on see mõjutanud seadusloome käiku ja mõjutavad edaspidigi. „Olgu näiteks kasvõi uue riigieksamite süsteemi väljatöötamine, kus noorte osa uue süsteemi kujunemisel on võib–olla isegi suurim,“ tõi Kreitzberg näite. 

Hiljuti arutati kultuurikomisjonis üheskoos ka noorsootöö seadust, mis varsti jõuab Riigikogu suurde saali esimesele lugemisele. Korduvalt on arutatud üliõpilaskonna probleeme, eriti mis puudutab uue õppetoetuste süsteemi loomist. Kreitzbergi sõnul mängis oma osa ka õpilaskonna arvamus, et loobuti põhikooli ja gümnaasiumi   sundlahutamisest, kuigi paljud meist näevad põhikooli ja gümnaasiumi eraldamises suuri plusse. „Põhikooli ja gümnaasiumi eraldamine tahab aga palju paremat ettevalmistust ja läbimõtlemist,“ selgitas Kreitzberg.
 
Kreitzberg puudutas oma kõnes hariduselu olulisi aspekte. Kool ja haridus kannab iga rahvuse ja riigi tulevikulootust, kuid samas on kool tänase ühiskonna peegliks. Võistlusele, teisest iga hinna eest eespool olemisele, vägivallale ühiskonnas pole alati võimalik kooliust sulgeda. Ühiskond loodab kõigist pahedest vabanemist hariduse kaudu, kuid noored inimesed ei õpi ainult koolis. Inimese väärtustamine vaid tema jõukuse, skandaalivõime või mõne edetabelikoha järgi kipub mõjutama koolielu rohkem kui me seda tahaksime. Ja võib-olla mängib ka oma osa, et hariduse tähendus kipub kitsenema üheks või teiseks õppeaineks ja õppija samastub tema hinnete või eksamitulemustega.
 
Riigikogu kultuurikomisjoni esimees soovis kõigile  noorteparlamendi istungist osavõtjatele edu ja huvitavaid ideid.
 
Noorte Riigikogu on sisukas parlamendisimulatsioon, kus Eesti noortel on võimalus välja mõelda lahendusi täna riigi ees seisvatele võtmeprobleemidele.
 
Nagu Riigikogus, nii töötab ka Noorte Riigikogus 11 komisjoni. Arutusel on päevakajalised küsimused vastavalt hariduse, välissuhete või finants- ja majandusvaldkonnale. Komisjonide koostöö tulemusena valmib vastava küsimuse lahendamiseks tulevikuvisioon ja tegevuskava.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside