Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon käsitles ametiisikute varalise seisu ja majanduslike deklaratsioonide esitamist.

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile pidi käesoleval aasta aprillis deklareerima oma varalist seisu ja majanduslikke huve 352 erinevate kategooriate ametiisikut.

Seaduses sätestatud tähtajaks, so. 30. aprilli 2003.a. seisuga oli erikomisjoni aadressil üle antud või postiga saadetud 322 majanduslike huvide deklaratsiooni. Komisjon luges õigeaegselt esitatuks ka deklaratsioonid, mis olid posti pandud 30. aprillil ning kandsid selle kuupäeva postitemplit. Õigeaegsetena käsitleti neidki deklaratsioone, kui ametiisik oli selle esitanud 30. aprillini oma põhitöökohal (KVS §14 lõikes 14 nimetatud juhtum). Seega ei ole kokku 24 ametiisikut seaduserikkujad. Laekumata deklaratsioone on neli: 2 suursaadikut ja 2 oma ametikohalt lahkunud isikut, kellel lasub kohustus 2 aastat oma majanduslikke huve erikomisjonile deklareerida.

Käesoleval aastal esitasid kõik Riigikogu liikmed deklaratsiooni õigel ajal, so. 30. aprilliks, mis on läbi aastate esmakordne. Samas vabandab erikomisjon ametiisikute ja avalikkuse ees, et komisjoni koosseis alustas tööd alles 5. mail 2003 ja seetõttu venis asjaajamine.

Praegu tutvub komisjon esitatud deklaratsioonidega ning selgitab välja 4 isiku osas mitteõigeaegse esitamise põhjused.

Deklaratsioonid avalikustatakse Riigi Teataja lisas hiljemalt 1. juuliks 2003. Neid deklaratsioone on 224. Vastavalt seadusele ei kuulu avalikustamisele Riigikontrolli peakontrolöride, riigiprokuröride, Eesti TA presidendi ja avalik-õiguslike ülikoolide rektorite, avalik-õiguslike juriidiliste isikute nõukogude liikmete, samuti ametikohalt juba lahkunud isikute majanduslike huvide deklaratsioonid.

Margi Ein

Erikomisjoni esimees

Tagasiside