Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (7.05.212) Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni istungil tegi komisjon kokkuvõtte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks jagas komisjon käesoleva aasta märtsis välja deklaratsiooni vormi ja täitmise juhendi 343-le ametiisikule.

Tähtaegselt, 3. mai 2012 seisuga, oli täidetuna laekunud 339 deklaratsiooni. Õigeaegselt deklareerisid oma majanduslikke huve, varalist seisu ja varalisi kohustusi Vabariigi President, 100 Riigikogu liiget, Vabariigi Valitsuse ja Riigikohtu liikmed, riigisekretär, riigi peaprokurör, juhtivad riigiprokurörid ja juhtivprokurörid, ringkonna-, haldus- ja maakohtute esimehed, Eesti Panga president ja nõukogu liikmed, õiguskantsler, suursaadikud, riigikontrolör, Riigikontrolli peakontrolörid, maavanemad, Teaduste Akadeemia president, ülikooli rektorid,  samuti kõik Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu, Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu, Rahvusooper Estonia nõukogu, Tagatisfondi nõukogu, Eesti Töötukassa Nõukogu, Eesti Haigekassa Nõukogu, Eesti Arengufondi nõukogu ja Audiitortegevuse Järelevalve nõukogu liikmed.

Ühepäevase hilinemisega esitas deklaratsiooni üks endine ametiisik ja üks Eesti Kultuurkapitali nõukogu liige ning kolmepäevase hilinemisega üks endine ametiisik.

Käesoleva ajani pole deklaratsiooni esitanud Riigikogu liige Juku-Kalle Raid. Komisjon otsustas küsida Juku-Kalle Raidilt järgmiseks komisjoni istungiks, so 14. maiks, kirjalikku selgitust deklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise põhjuste kohta. Pärast selgitustega tutvumist otsustab komisjon, kas deklaratsiooni esitamata jätmise põhjused on mõjuvad ja kas edastada materjalid edasiseks menetluseks õiguskaitseorganitele või mitte.

Pärast laekunud deklaratsioonidega tutvumist ja vajadusel ka andmeväljade täpsustamist deklarantidega avaldatakse korruptsioonivastase seaduse kohaselt kahe kuu jooksul 213 deklaratsiooni Riigi Teatajas. Avaldamisele kuuluvad Riigikogu liikmete, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikmete, Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikmete, Eesti Panga presidendi, riigikontrolöri, õiguskantsleri, suursaadikute, riigi peaprokuröri, Riigikohtu esimehe ja liikmete, riigisekretäri, ringkonna- , haldus- ja maakohtu esimeeste ja maavanemate deklaratsioonid.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt ei kuulu avalikustamisele erikomisjonile laekunud deklaratsioonidest käesoleval aastal 130 deklaratsiooni.

Täiendav informatsioon: erikomisjoni esimees Andres Anvelt, tel  5247747.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside