Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil tegi Riigikogu erikomisjon korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks kokkuvõtte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks jagas erikomisjon käesoleva aasta märtsis välja deklaratsiooni vormi ja täitmise juhendi 335-le ametiisikule

Seaduses sätestatud tähtajaks, so 30. aprilli 2008 seisuga oli täidetuna laekunud 330 deklaratsiooni. Õigeaegselt deklareerisid oma majanduslikke huve, varalist seisu ja varalisi kohustusi Vabariigi President, kõik Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja Riigikohtu liikmed, abiministrid, riigisekretär, riigi peaprokurör, juhtivad riigiprokurörid ja juhtivprokurörid, ringkonna-, haldus- ja maakohtute esimehed, Eesti Panga president ja nõukogu liikmed, kaitseväe juhataja, õiguskantsler, riigikontrolör, Riigikontrolli peakontrolörid, maavanemad, Teaduste Akadeemia president, samuti kõik Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu, Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu, Rahvusooper Estonia nõukogu, Tagatisfondi nõukogu, Eesti Töötukassa nõukogu ja Eesti Arengufondi nõukogu liikmed.

Hilinenult esitas deklaratsiooni üks endine ametiisik ja istungi toimumise ajaks ei olnud laekunud deklaratsiooni ühelt avalik-õigusliku ülikooli rektorilt, kahelt Eesti Haigekassa nõukogu liikmelt ning ühelt Eesti Kultuurkapitali nõukogu liikmelt.

Komisjon selgitab välja mitteõigeaegse esitamise põhjused.

Pärast laekunud deklaratsioonidega tutvumist ja vajadusel ka andmeväljade täpsustamist deklarantidega avaldatakse korruptsioonivastase seaduse kohaselt 214 deklaratsiooni Riigi Teataja Lisas hiljemalt 1. juulil 2008. Avaldamisele kuuluvad Riigikogu liikmete, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikmete ja abiministrite, Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikmete, Eesti Panga presidendi, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, suursaadikute, riigi peaprokuröri, Riigikohtu esimehe ja liikmete, riigisekretäri, ringkonna- , haldus- ja maakohtu esimeeste ja maavanemate deklaratsioonid.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt ei kuulu avalikustamisele erikomisjonile laekunud deklaratsioonidest käesoleval aastal 121 deklaratsiooni.

 

Riigikogu pressitalitus

Lisainformatsioon: Jaanus Marrandi, erikomisjoni esimees, tel 631 6636

 

 

Tagasiside