Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon ootab ministeeriumitelt, nende valitsemisala asutustelt, maavalitsustelt, kohalikelt omavalitsustelt, põhiseaduslikelt institutsioonidelt ning avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt andmeid majanduslike huvide deklaratsioonide kohta 1. juuliks 2009.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni sellekohane teadaanne asub

komisjoni kodulehel aadressil https://www.riigikogu.ee/?id=33704

Korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 13 kohaselt on majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjad (asutuse juhid, komisjonid ja ametiisikud) kohustatud deklaratsioonide arvandmetest informeerima Riigikogu komisjoni kahe kuu jooksul, arvates deklaratsioonide esitamisest deklaratsioonihoidjale. Deklaratsioonide laekumise tähtaeg oli 30. aprill.

Lähem informatsioon: Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon  631 6621, 6316612

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside