Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon ootab ministeeriumitelt, nende valitsemisala asutustelt, maavalitsustelt, kohalikelt omavalitsustelt, põhiseaduslikelt institutsioonidelt ning avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt andmeid majanduslike huvide deklaratsioonide kohta 1. juuliks 2011.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni sellekohane teadaanne asub komisjoni kodulehel aadressil https://www.riigikogu.ee/?id=33704

Korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 13 kohaselt on majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjad (asutuse juhid, komisjonid ja ametiisikud) kohustatud deklaratsioonide arvandmetest informeerima Riigikogu komisjoni kahe kuu jooksul, arvates deklaratsioonide esitamisest deklaratsioonihoidjale.
 
Lähem informatsioon: Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon  631 6621, 6316612
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside