Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon otsustas avalikustada küsimustiku majanduslike huvide deklaratsioonihoidjatele üleriigiliste arvandmete saamiseks.  

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon ootab ministeeriumidelt, nende valitsemisala asutustelt, maavalitsustelt, kohalikelt omavalitsustelt, põhiseaduslikelt institutsioonidelt ning  avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt andmeid majanduslike huvide deklaratsioonide kohta 1. juuliks 2008.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni sellekohane teadaanne asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?id=33704

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjad (asutuse juhid, komisjonid ja ametiisikud) kohustatud deklaratsioonide arvandmetest informeerima Riigikogu komisjoni kahe kuu jooksul, arvates deklaratsioonide esitamisest deklaratsioonihoidjale. Deklaratsioonide laekumise tähtaeg sellel aastal oli 30. aprill.

Lisainformatsioon: Erikomisjoni nõunik Erika Luks, 631 6621

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside