Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna kogunenud korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon otsustas avalikustada küsimustiku majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjatele üleriigiliste arvandmete saamiseks.  

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon ootab ministeeriumitelt, nende valitsemisala asutustelt, maavalitsustelt, kohalikelt omavalitsustelt, põhiseaduslikelt institutsioonidelt ning  avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt andmeid majanduslike huvide deklaratsioonide kohta 2. juuliks 2007.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni sellekohane teadanne asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?id=33704

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjad (asutuse juhid, komisjonid ja ametiisikud) kohustatud deklaratsioonide arvandmetest informeerima Riigikogu komisjoni kahe kuu jooksul, arvates deklaratsioonide esitamisest deklaratsioonihoidjale. Deklaratsioonide laekumise tähtaeg sellel aastal oli 30. aprill.

Lähem informatsioon: Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon  631 6621.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside