Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Korruptsioonivastane erikomisjon arutas tänasel istungil justiitsminister Raivo Aegiga GRECO V hindamisvooru soovitusi ja korruptsioonivastase tegevuskava väljatöötamist ning jõudis järeldusele, et lobireeglite seadustamisele tuleks eelistada kohtumiste avaldamisel heade tavade juurutamist.

Komisjoni esimees Katri Raik ütles, et komisjon on erinevate osapooltega mitmel korral kohtunud ja arutanud, kuidas avalikustada kohtumisi lobistidega. „Peame oluliseks lobi olemuse võimalikult laialdast teadvustamist ning kõrgete ametiisikute teadlikkuse tõstmist nende kohustusest lobikohtumistest avalikkuse teavitamisel. Lobireegleid seaduse tasandil pole vaja kirjutada, küll aga joonistus välja selgema regulatsiooni vajadus,“ rääkis Raik. Ta tõi näiteks, et seaduste menetlemise juures peab olema alati välja toodud, milliste huvigruppidega on eelnõu ettevalmistamisel läbi räägitud.

Komisjoni aseesimees Marek Jürgenson oli lobireeglite seadustamise suhtes samuti skeptiline. „Lobikohtumiste osas võiks ministrid ja kõrgemad ametnikud ise näidata head eeskuju ja hakata oma kohtumisi huvigruppidega avalikustama,“ soovitas Jürgenson.

Raiki sõnul tervitab ja toetab komisjon valitsuse algatust, et iga-aasatne huvide deklaratsiooni nõue laieneks edaspidi ka poliitilistele nõunikele. Minister Aeg kinnitas komisjonile, et vastav eelnõu on saadetud kooskõlastusringile. 

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus (GRECO) andis Eestile V hindamisvooru soovitused, mille täitmise tähtaeg oli juuni 2020. Soovitused nägid muu hulgas ette, et poliitnõunike sobivust tuleb hinnata värbamisel ja nad peavad esitama huvide deklaratsiooni. Samuti soovitati luua reeglid kõrgete ametiisikute ja lobistide vaheliseks suhtluseks ning avalikustada selliste kokkupuudete kontaktid ja sisu.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
tel 631 6356, 515 3903
e-post [email protected]
päringud [email protected]

 

Tagasiside