Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tänasel istungil tõdeti, et Eesti on saavutanud korruptsioonitajumise indeksis hea positsiooni, kuid seda on võimalik veelgi parendada korruptsiooni tõkestamise jätkamise ja avalike teenuste läbipaistvuse suurendamisega.

Erikomisjoni esimehe Katri Raiki hinnangul on Eesti saavutanud hea positsiooni korruptsioonitajumise skaalal. „Oleme 173 riigist 18. kohal. Meie riik on saavutanud selle tänu suhteliselt vähesele bürokraatiale. Kindlasti on oluline osa selles korruptsioonivastasel strateegial, mis kehtib aastani 2020 ning mille eesmärk on vähendada ametikohast tulenevat võimu ärakasutamist ja ennetada korruptiivset käitumist,“ märkis Raik.

Esimees rõhutas, et praegu on probleemsemad valdkonnad tervishoid ja haridus. „Jätkuvalt on murekoht arstiabiteenuse kättesaadavuse läbipaistvus ja haridusasutustes kohtab nii-öelda onupojapoliitikat,“ ütles Raik. Esimees viitas ka GRECO raportile, millest selgub, et Eesti peab senisest enam tegelema ministrite ja nende poliitiliste nõunike huvide läbipaistvusega.

„Arvestades praegust olukorda on erikomisjon üksmeelel, et ennetustegevusega ja läbipaistvuse suurendamisega tuleb edaspidigi jätkata. Peame oluliseks analüüsida tegevuskava täitmist ja järgmise perioodi kohta dokumendi väljatöötamist. On vajalik, et selles käsitletaks põhjalikumalt nimetatud probleemsemaid valdkondi,“ lausus Raik.

Justiitsministeeriumi esindajad andsid täna erikomisjonile ülevaate Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühenduse GRECO raportist, korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013–2020 ja uue tegevuskava väljatöötamise hetkeseisust.

Lisainfo: Katri Raik, 515 3394

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside