Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Korruptsioonivastane erikomisjon küsis tänasel istungil selgitusi maaeluminister Arvo Allerilt Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kriisimeetmete elluviimise kohta ja leidis, et läbipaistvuse tagamiseks ja laenutaotlejate võrdseks kohtlemiseks tuleb riigiabi väljastamisel kehtestada ühtsed tingimused. 

Komisjoni esimees Katri Raik märkis, et sama teemat on komisjon arutanud riigikontrolöri ja õiguskantsleriga ning tekkinud on küsimusi nii laenutaotlejate võrdse kohtlemise kui ka laenude sihtotstarbe laiendamise kohta. „Täna saime komisjonis ministrilt kinnitust, et ministeerium seirab MESi meetmete rakendamist ja on vajadusel valmis meetme tingimusi muutma,“ ütles Raik.

Raik märkis, et MESi meede oli ette nähtud ettevõtetele, kes olid raskustesse sattunud COVID viiruse tõttu, aga antud juhul andis MES laene ka alustavatele ettevõtetele või ilma töötajate ja käibeta juriidilistele isikutele, mis ei ole vastavuses riigiabi tingimustega. Komisjoni esimehe sõnul on ka ebaselge, kuidas 2020. aasta riigieelarve lisaeelarves ettenähtud raha sai muutuda käibelaenudest investeerimislaenudeks.

Maaeluminister Arvo Aller selgitas komisjonile, et arvestades kriisipaketi eesmärgiks olnud likviidsusprobleemide lahendamist, majanduse elavdamist ja kriisist väljumist on läbi MESi antud nii käibe- kui investeerimislaene. Laenutaotlemise tingimusi muudeti ja tema sõnul piirati maksimaalset laenusummat selleks, et suuremal taotlejate hulgal oleks juurdepääs kriisiabile. Kui algselt oli laenu maksimaalne summa ühele ettevõtjale 5 miljonit eurot, siis meetme rakendamise ajal piirati seda 2 miljonile eurole kohustusega kaasata täiendavalt erasektori vahendeid.   

Raik märkis, et kriisimeetmete jagamise valguses on ebaselge, millises ulatuses on MES avalikke vahendeid jagav kehand ning kas ja mille poolest sarnaneb ta finantseerimisasutusele. Minister selgitas, et MES on loodud maaelu edendamiseks ja turutõkke piirkonnas laenude ja käenduste andmiseks. 

Komisjoni liikme Paul Puustusmaa sõnul tasuks kaaluda näiteks EASi, MESi ja Kredexi ühendamist üheks riigipangaks, mis laene ühtsetel tingimustel väljastaks. Ka Raik pidas võimalikuks, et ühel sihtasutusel ongi keeruline raskel ajal kiiresti toimetada ning laenuandjate ühendamine tagaks riigi sihtasutustes suurema läbipaistvuse ja laenutaotlejate võrdse kohtlemise samadel alustel.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside