Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Korruptsioonivastane erikomisjon käsitles tänasel istungil naftatoodete ümberpumpamisega seotud küsimusi leides, et olemasolevat korda tuleb muuta, tagada keskkonnaohutus ja välistada konkurentsieelised.

Erikomisjoni esimees Eduard Odinets tõi välja, et Eesti sisevetes laevalt laevale kauba laadimise ehk STS-operatsioonide lubamisega on loodud väga suured eelised teatud ettevõtjatele ja need konkurentsieelised tulevad keskkonnaohutuse riski arvelt.

„See on ülimalt keskkonnaohtlik tegevus ja sellesse on väga kriitiliselt suhtunud ka paljud organisatsioonid,“ ütles Odinets. Ta nimetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Ornitoloogiaühingut, Tallinna Sadamat, Meremeeste Ametiühingut, Politsei- ja Piirivalveametit, Laevajuhtide Liitu. Lisaks Tallinna linn ning kohalikud elanikud piirkondadest, mille lähedal niisugune ümberpumpamine on toimunud.

Odinets nimetas suurima kasu saajaks Hollandi firmat, kes reklaamib STS-operatsioone Eesti sisevetes ka Venemaa ettevõtjatele kui soodsat võimalust. Ta tõi välja, et ühe tankeri puhul võib majanduslik kokkuhoid ulatuda ligi poole miljoni euroni võrrelduna sama teenuse hindadega Soome sadamas.

Komisjonile selgitati, et STS-operatsioonide puhul sisemerel on võetud tarvitusele kõik ohutusmeetmed. Ühe võimaliku muudatusena nähakse nende operatsioonide viimist sisemerelt välja territoriaalmerre, kus kehtivad samuti rahvusvahelised nõuded, kuid siis see oleks seotud suurema keskkonnaohuga ja Eestil tuleb suurendada oma reostustõrje võimekust. Kauba laadimise toomine sadamasse ja täiendava keskkonnatasu kehtestamine kogu naftatranspordile tähendaks aga täna puuduva vastava taristu ehitamist.

Odinetsi sõnul jäi istungil kõlama ühine mure ja seisukoht, et kõik, mis meie merel toimub, peab olema keskkonnale vähem ohtlik ja peab olema tagatud, et keegi ei saaks tehingutelt põhjendamatult kasu. „Parlamentaarse kontrolli raames hoiame sellel teemal silma peal ja loodame, et muudatused tulevad lähiajal,“ sõnas Odinets. 

Odinetsi sõnul kinnitasid kõik komisjoni istungil osalenud asjaomaste ministeeriumide esindajad, et nemad ise ega ka neile teadaolevalt ükski huvigrupp, ametnik ega ettevõte ei ole saanud laevalt laevale naftasaaduste pumpamise kehtivate reeglite tõttu reaalset majanduslikku või muud kasu. 

Komisjoni aseesimehe Valdo Randpere sõnul pole sisuliselt tegemist korruptsioonikomisjoni valdkonda puutuva küsimusega, vaid selgelt looduskaitselise teemaga. „Saime tänasel istungil kinnitust, et selle segaduse põhjus ei ole olnud korruptsioon,“ ütles Randpere. „Kas senine kord vajab muutmist või mitte, seda peaks otsustama keskkonnaministeerium.“  

Erikomisjonile jagasid selgitusi keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt, asekantsler Harry Liiv ja merekeskkonna osakonna peaspetsialist Agni Kaldma ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi valdkonna meremajandusosakonna juhataja Jaak Viilipus.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside