Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon avaldas neljapäeval Riigikogu kodulehel nimekirja inimestest, kel on seaduse järgi kohustus täita huvide deklaratsioon, kuid kel see on esitamata.

„On rõõm tõdeda, et enamus deklarantidest on tänaseks oma kohustuse täitnud, vaid vähesed pole seda veel teinud. Deklaratsioonid on esitanud kõik Riigikogu ja valitsuse liikmed ning kõik avaliku sektori tippjuhid,“ ütles Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon otsustas oma 9. juuni istungil deklaratsioonid täitmata jätnud inimesed avalikustada, nädal hiljem toimunud istungil võeti vastu otsus kelle nimed ja kuidas avalikustatakse.

„Komisjon otsustas avalikustada nimeliselt huvide deklaratsiooni täitmata jätnud linna- või vallavalitsuse liikmed. Vaid volikogude puhul oli otsus avalikustada praegu huvide deklaratsiooni täitmata jätnute arv omavalitsuste kaupa. Kaalutlemisel võtsime arvesse selle, et süsteemi rakendatakse esmakordselt ja osad inimesed ei ole võib-olla arvutiga veel sinapeal, osad on esitanud deklaratsioonid paberil ning esinenud on ka tõrkeid maksu- ja tolliameti veebikeskkonnas,“ selgitas Vaher.

„Kui keegi tunneb huvi konkreetselt isikute vastu, kes on volikogu liikmetest jätnud deklaratsiooni esitamata, siis tuleb pöörduda vastava volikogu poole,“ ütles Vaher.

Huvide deklaratsioon tuli ligi 7000 inimesel täita 31. maiks ning inimesi on selle kohustuse täitmata jätmisest ka korduvalt teavitatud. 19. juuni seisuga huvide deklaratsiooni esitamata jätnute nimekiri asub siin: www.riigikogu.ee/index.php?id=33706

Korruptsioonivastase seaduse järgi peavad huvide deklaratsiooni esitama Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, kohtunik, riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga juhtorgani liige, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor, Riigikogu Kantselei direktor, valitsusasutuse juht, abiminister, ministeeriumi kantsler, Riigikantselei direktor, kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või linnaosa vanem, valla või linna ametiasutuse juht.

Lisaks on valitsusasutuste juhtidele ja kohalikele omavalitsustele antud õigus kehtestada deklareerimiskohustusega isikute ring. Seejuures on oluline, et asutuse ja volikogude juhid peavad jälgima ja vastutama selle eest, et deklareerimiskohustuseta ametiisikute puhul oleksid korruptsiooniriskid maandatud.

Sel aastal toimus huvide deklareerimine esimest korda elektroonselt maksu- ja tolliameti veebikeskkonnas. Kõik esitatud deklaratsioonid on põhilises osas avalikud.

Tagasiside