Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon kinnitas oma tänasel istungil juhised Euroopa Parlamendi valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks nii erakondadele kui ka üksikkandidaatidele.

„Juhis ERAKONDADELE Euroopa Parlamendi valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks“ ja „Juhis ÜKSIKKANDIDAATIDELE Euroopa Parlamendi valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks“on kättesaadavad komisjoni veebilehel aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=33456

Valimiskampaania rahastamise aruanne tuleb esitada ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast ehk hiljemalt 7. juulil 2009.

Aruanded kõikide valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta esitatakse paberkandjal Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjonile aadressil Lossi plats 1a, 15165 TALLINN ja elektrooniliselt aadressil [email protected]

Vastavalt erakonnaseadusele ja Euroopa Parlamendi valimise seadusele peavad nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid esitama Euroopa Parlamendi valimiskampaania läbiviimiseks tehtud kulutuste ja kasutatud vahendite päritolu kohta aruande Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile.

Aruanne peab sisaldama ülevaadet valimiskampaanias kasutatud liikmemaksudest, füüsiliste isikute annetustest, riigieelarvelistest eraldistest, tuludest erakonna varalt ja erakonna poolt võetud laenudest. Üksiksikud peavad deklareerima oma aruandes ka mitterahalised annetused, tegevustoetused, pärandused ja isiklikud vahendid.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside