Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon kinnitas oma tänasel istungil Riigikogu liikme Siim Kabritsa ja endise liikme Indrek Raudse majanduslike huvide deklaratsiooni ja võimaliku huvide konflikti kontrollimise tulemuste kokkuvõtte. Kontrollimine algatati seoses nn elamislubadega kaubitsemise juhtumiga.

Komisjon ei tuvastanud ei Siim Kabritsa ega ka Indrek Raudse tegevuses korruptsioonivastase seaduse otsest rikkumist, kuna erikomisjonil puuduvad andmed, et nad oleksid saanud rahalist või muud materiaalset kasu neile kuuluvate osaühingute tegevusest. Ka ei tuvastanud komisjon nende tegevuses Riigikogu liikme staatuse seaduses ega korruptsioonivastases seaduses sätestatud tegevus- ja toimingupiirangu otseseid rikkumisi.

Samas pidas komisjon taunitavaks Indrek Raudse osalemist äritegevuses, mis võis tekitada  huvide konflikti tema Riigikogu liikme staatusega, võttes osa ümarlauast, mis kujundas seadusloomet antud vallas ja oli kaudselt seotud tema eraettevõtlusega. Komisjoni kinnitusel ei teavitanud Raudne teisi sellel koosolekul viibinud isikuid, et tema ärilised huvid võivad kuidagi kasvõi kaudselt kattuda koosoleku teemadega.

Erikomisjon leidis, et selliste juhtumite ärahoidmiseks tulevikus tuleb järgmises korruptsioonivastase seaduse tekstis täpsustada ametiisikute deklareeritavate majandushuvide, sealhulgas ka kaudsete majandushuvide sisu. Samuti võiks Riigikogu juhatus kaaluda Riigikogu liikmete käitumisjuhendi väljatöötamist, et ennetada Riigikogu liikmete valdkondlike huvide ja nende esindatavate poliitiliste huvide konflikti.

Erikomisjon peab samuti vajalikuks juhtida siseministeeriumi tähelepanu asjaolule, et nende valitsemisalas välja antavate tähtajaliste elamislubade väljaandmise ja elamislubadega kaasnevate tingimuste täitmise järelkontrolli tuleks tunduvalt tõhustada. Ka peaks olema parem ametkondade koostöö teiste ministeeriumide valitsemisaladega.

Samas juhib erikomisjon tähelepanu asjaolule, et tõhus kontroll elamislubade taotlejate üle ei tohi hakata investeeringuid ja Eesti majandusele vajalike spetsialistide siia saabumist piirama. Vastupidi, tuleks luua olukord, kus Eestis on fiktiivsete elamislubade vormistamine sisuliselt võimatu, mistõttu siia saabub rohkem meie riigile vajalikke inimesi ja investeeringuid.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni kokkuvõte on kättesaadav komisjoni kodulehel aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=33706

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside