Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata kuue fraktsiooni algatatud riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE) täiskokku esimese lugemisele 29. jaanuaril. Komisjon asus seisukohale, et eelnõu läheb esimesel lugemisele muudetud kujul. Komisjon jätkab arutelu eelnõu üle oma 26. jaanuari istungil, et määrata ka muud menetlustähtajad.

Tänane arutelu põhiseaduskomisjonis keskendus küsimusele, keda riigi teenistuses olevaist kõrgemaist ametiisikuist kõnealune eelnõu peaks täpsemalt hõlmama  ja missuguste ametiisikute puhul oleks otstarbekas jätta see küsimus valitsuse pädevusse. Samuti oli kõne all eelnõus kasutatud  „ametiisiku“ mõiste täpsem sisustamine või selle asendamine.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Väino Linde sõnul võib riigiametnike ja parlamendiliikmete ühildamine ühtse mõiste alla olla riigiõiguslikult problemaatiline. 

„Seetõttu  oli istungil arutusel  eelnõu pealkirja muutmine, mis sai nüüd nimeks kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus.  Minu arvates võiks eelnõu pealkirja  muutmist toetada ka Vabariigi Presidendi poolt keelefoorumil välja öeldud mõte, et  eesti keeles on vajalik kasutada omasõnu, mitte toorlaene,“ ütles Linde.

Eelnõu reguleerib Riigikogu liikmetele ja riigi kõrgematele ametnikele  palga määramist ja maksmist. Eelnõu algatamise ajendiks on soov siduda lahti nende ametipalgad Eesti keskmisest palgast. Eesti keskmise palgaga on senini seotud Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, peaministri, ministri, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, kõigi kohtuastmete kohtunike ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametipalk. Kaudselt on keskmise palgaga seotud ka teisi ametikohti, näiteks riigisekretäri ning abiministri palk on seotud ministri palgaga.

Eelnõu on ette valmistanud Riigikogu töökorralduse töörühm, kuhu kuulusid Riigikogu kõigi fraktsioonide esindajad.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

22. jaanuar 2009

 

Tagasiside