Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni, kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni, rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistungil, kus oli kõne all aastate 2007 – 2013 struktuurivahendite kasutamine ja rakendamine, avaldati muret struktuurivahendite kasutamise aeglase tempo ja riigihangete takerdumise pärast.

Riigieelarve kontrolli komisjoni esimehe Toomas Vareki hinnangul on struktuurivahendite kasutamise käivitumine toimunud aeglasemalt, kui algselt eeldati. Nii maksti 2007. aastaks planeeritud 0,6 miljardist kroonist ta sõnul välja vaid 5,63%, 2008. aastaks planeeritud 2,8 miljardist kroonist 23,17% ja 2009 aastaks planeeritud 7,2 miljardist kroonist märtsi seisuga 6,43%.

Rahandusministeeriumi andmetel on struktuurivahendite kasutuselevõtul siiani kõige aeglasemalt edenenud keskkonnaministeerium, mis on suutnud 2009. aastaks planeeritud vahenditest kasutusele võtta vaid 0,14% ja parim haridus- ja teadusministeerium 17,95%-ga.

Struktuurifondide raha aeglase kasutuselevõtu ja võimaliku kaotsimineku üle väljendas muret ka istungil osalenud riigikontrolli esindaja. Riigikontrolli hinnangul tuleks teravadatud tähelepanu alla võtta eriti suurprojektid, kuna suurprojektide ebaõnnestumine võib nurjata ka edu mujal. Toetuste edukaks kasutamiseks peaksid suurprojektid olema saanud riigikontrolli hinnangul rahastamisotsuse 2010. aasta jooksul.

Riigikontrolli hinnangul peaks valitsus pöörama struktuurifondide raha kasutamisele kõrgendatud tähelepanu ja olema regulaarselt informeeritud toetuse kaotsimineku riskidest, et olla valmis ohtu sattunud raha operatiivselt ümber suunama. Ka peaks valitsus põhjalikult ette valmistuma vahendite kasutuselevõtu hüppeliseks tõusuks 2013. aastal.

Tänasel istungil avaldati toetust rahandusministeeriumi kavale lihtsustada toetuste kasutamist ja vaadata muutunud majandusoludes üle toetuste kasutamise kavad. Ka toetati valitsuse initsiatiivi muuta riigihangete seadust, et struktuurifondide raha kasutamisega soetud hanked oleksid vettpidavad ja neid oleks raskem vaidlustada. Vastav eelnõu peaks rahandusministeeriumi kinnitusel jõudma Riigikokku lähiajal ja ministeeriumi soov oleks jõuda selle vastuvõtmiseni veel kevadperioodil.

Samuti leidis tänasel istungil positiivset toetust põhimõte, mille kohaselt ühe meetme rakendamisel kasutamata jäetud vahendid suunatakse teise meetmesse samas maakonnas.

Nii keskkonnaministeeriumi kui ka mitme teise ministeeriumi esindajad, kus struktuurivahendite kasutuselevõtu tempo on olnud aeglasem, kinnitasid omalt poolt, et ettevalmistused vahendite kasutamiseks on tehtud ja kõikide prognooside kohaselt peaksid struktuurivahendid saama ka sihipäraselt rakendatud.

Struktuurivahendite kasutamise on olnud riigieelarve kontrolli komisjoni pideva tähelepanu all. Komisjon jätkab sellega tegelemist ka edaspidi.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside