Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel põhiseaduskomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistungil oli arutusel kontserdi- ja teatripiletite viieprotsendiline käibemaks. Ühisistungist võtsid osa kultuuriminister Raivo Palmaru, õiguskantsleri, rahandusministeeriumi, loomeliitude, teatrite ja kontserdikorraldajate esindajad.

Istungil arutati käibemaksumäärade mõju kultuuriteenuste hinnale, kättesaadavusele ning kultuuritööstuse mitmekesisusele. Samuti õiguskantsleri tõstatatud käibemaksuseaduse kooskõla põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega.

Arutelu lähtus õiguskantsleri Allar Jõksi poolt Riigikogu rahanduskomisjonile saadetud märgukirjast, milles õiguskantsler leiab, et käibemaksuseaduse §15 lg 2 p 6 on vastuolus Eesti põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega, kuna see maksustab teatreid ja kontsertasutusi erinevalt. Käibemaksuseaduse kohaselt kehtib 5% käibemaksusoodustus vaid neile etenduse või kontserdi korraldajaile, mis saavad riigilt või omavalitsustelt toetust. Toetus peab seejuures moodustama nende asutuste eelarvest vähemalt 10%. Selline säte põhjustab õiguskantsleri hinnangul ebavõrset kohtlemist. “Ebavõrdne kohtlemine seisneb viidatud subjektide poolt osutatavate teenuste (etendus ja kontsert) erinevas maksustamises, seejuures on maksumäär seatud sõltuvusse finantseerimise allikast ning mahust,” leiab õiguskantsler oma kirjas.

Õiguskantsleri kirjast tulenevalt kavandas rahanduskomisjon koostöös rahandusministeeriumiga muudatuse sisseviimist käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõusse (740 SE), mis tõstnuks etendusasutuste käibemaksu 18%ni, kuid loobus sellest poliitilise konsensuse puudumise tõttu. Rahanduskomisjon soovib arutada teemat põhjalikumalt ja kõikide poolte osavõtul eraldi tuleva aasta jaanuaris.

Riigikogu pressitalitus

Aivar Jarne

Tagasiside