Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ja väliskomisjon toetasid oma tänasel ühisistungil valitsuse positsioone 15. ja 16. septembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogul (GAERC).

Komisjonid leiavad, et Venemaa peab kõrvalekaldumatult täitma Euroopa Liidu eesistuja vahendatud 6-punktilist rahuplaani, võttes arvesse Euroopa Liidu eesistujariigi Prantsusmaa presidendi Nicolas Sarkozy 8. septembril Moskvasse ja Thbilisisse toimunud visiitide tulemusi, ja viima oma väed positsioonidele, kus nad olid enne 7. augustit. Samuti toetavad Riigikogu komisjonid Euroopa Liidu vaatlejate kiiret saatmist Gruusiasse.

Küsimuses, mis puudutab Gruusiale ülesehitus- ja humanitaarabi osutamist, rahvusvahelise doonorkonverentsi korraldamist ning Euroopa Liidu ja Gruusia koostöö tihendamist, asusid komisjonid seisukohale, et doonorkonverentsi statuut peab sisaldama põhimõtet, et konverentsist saavad osa võtta vaid need riigid, mis tunnustavad Gruusia territoriaalset terviklikkust. Venemaa osalus sellel konverentsil eeldaks vastavalt Gruusia territoriaalse terviklikkuse tunnustamist.

Septembri keskel kogunev GAERC käsitleb olukorda Gruusias lähtudes 1. septembri Euroopa Ülemkogu järeldustest ning Euroopa Liidu eesistujariigi Prantsusmaa presidendi  8. septembri visiidi tulemustest Moskvasse ja Thbilisisse, kus täpsustati 12. augusti nn 6-punktlist vaherahuplaani. Ministrid arutavad plaani täitmist, Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviilvaatlusmissiooni lähetamist, Gruusiale ülesehitus- ja humanitaarabi osutamist, rahvusvahelise doonorkonverentsi korraldamist ning Euroopa Liidu ja Gruusia koostöö tihendamist, mille esimesteks väljunditeks on viisalihtsustus- ja süvendatud vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ja väliskomisjoni ühisistungil oli kõne all ka valitsuse positsioonid WTO, Valgevene, Zimbabwe ja teistes küsimustes.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

12. september 2008
 

 

Tagasiside