Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjoni initsiatiivil toimus täna põhiseaduskomisjoni, õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistung, kus õiguskantsler Indrek Teder esitas ülevaate-analüüsi isiku põhiõiguste järgimisest jälitustegevuses. Istungi rõhuasetus oli teabevahetuse varjatud jälgimisel ja pealtkuulamisel ning puudutas valdavalt jälituse kriminaalmenetluslikku külge. Põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste sõnul esineb valdkonda puudutavaid kaebusi palju, mistõttu on jälitustegevusest ülevaate saamine ja selle korrastamine istungil osalenud komisjonide üks olulisi tegevussuundi eesmärgiga tagada igaühe põhiõiguste ja -vabaduste kaitse.

Istungil viibinud komisjonide liikmed esitasid õiguskantslerile hulgaliselt küsimusi nii pealkuulamiseks väljastatava kohtuloa, jälitustegevuse käigus kogutud andmete kasutamise ja säilitamise, läbiotsimiste korraldamise kui ka kontrollsüsteemi kohta.
Maruste peab oluliseks antud valdkonna üle demokraatlikku kontrolli saavutamist ning loodab, et parlamendi käesolev koosseis jätkab vastava õigusnormistiku täiustamist.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside