Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja rahanduskomisjoni tänasel ühisistungil oli kõne all kohtumenetluse riigilõivude vähendamise küsimus. 

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste märkis, et nimetatud teema on olnud päevakorras pikemat aega. Põhiseaduskomisjon on kohtumenetluse riigilõivude vähendamise vajadust rõhutanud mitmel korral arvamuse avaldamise kaudu  Riigikohtule. Antud küsimust on käsitlenud ka õiguskantsler. Teder on juhtinud Riigikogu tähelepanu küsimuse ulatuslikkusele ja kutsunud üles astuma samme riigilõivumäärade viimiseks kooskõlla põhiseadusega. Ta märkis oma ettekandes, et riigilõivude märkimisväärselt kõrge taseme tõttu ei ole juurdepääs õigusemõistmisele igaühele piisavalt kättesaadav.
 
Justiitsminister Kristen Michali sõnul on riigilõivumäärade muutmise eelnõu ettevalmistamisel. See näeb ette oluliselt vähendada riigilõivude määra. Koos sellega vaadatakse üle ka kohtuasjade menetlusökonoomika ja muudetakse tsiviilkohtumenetluse sätteid. Eelnõu on kavas anda Riigikogu menetlusse tuleva kuu jooksul. Selle ettevalmistamisel tehakse tihedat koostööd asjasse puutuvate instantsidega. Riigilõivumäärade kehtestamisel on kavas aluseks võtta Euroopa riikide keskmine tase. Komisjoni koosolekul selgitati, et praegu on need määrad ühed kõrgematest Euroopa riikide hulgas.
 
Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et nimetatud küsimuste lahendamine peab põhinema analüüsil, mis arvestab nii kohtus käimise lihtsustamist aga ka riigieelarve huve, kuhu jääb laekumata oluline summa.
 
Ühisistungil avaldati heameelt, et asjaga on asutud tegelema vastutustundlikult sooviga leida probleemile lahendus kiiremas korras.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
Tagasiside