Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

17. oktoobril toimus Riigikogu põhiseadus- ja õiguskomisjoni ühisistung Eesti õiguspoliitika arengusuundade teemal. Ühisistungil osalesid lisaks Riigikogu liikmetele justiitsminister Rein Lang, siseminister Kalle Laanet, riigi peaprokurör Norman Aas ning esindajad ja ametnikud õiguskantsleri kantseleist, justiitsministeeriumist, Riigikohtust, Eesti Advokatuurist, Eesti Kohtunike Ühingust ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast. 

Tõuke nii laiaulatusliku ja kõrgetasemelise arutelu kokkukutsumiseks andis tänavu kevadel Riigikogu täiskogule esitatud Riigikohtu esimehe Märt Raski igaaastane ettekanne „Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta”.

Iga osaleja tõi istungil välja oma ametkonnale kõige rohkem muret tekitavad aspektid ning ühiselt vaagiti Riigikohtu esimehe ettekandes püstitatud probleeme. Lisaks tegi justiitsminister Rein Lang ülevaate justiitsministeeriumis ettevalmistatavatest ning lähiajal Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule saadetavatest seaduse eelnõudest. Märkimisväärsemateks oleks neist perekonnaseaduse ja korrakaitseseaduse eelnõu ning isikuandmeid, salastatud ja avalikku teavet puudutavad seaduse eelnõud.    

Kohalviibinud möönsid, et aset leidnud arutelu on väga tervitatav ning vajalik. Leiti, et seadusandva-, täitesaatva- ja kohtuvõimu esindajate ning huvigruppide ja spetsialistide kohtumised võiksid tulevikus tihedamini toimuda, et ühiselt arutada õiguspoliitilisi arenguid.

Kuigi kohtumisel ei langetatud konkreetseid otsuseid, avaldasid osalenud lootust, et taoline kohtumine ei jää viimaseks.   

Lähem informatsioon: põhiseaduskomisjoni nõunik Karin Tuulik 631 6439.

 

Tagasiside