Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjon ja riigieelarve kontrolli komisjon kuulasid oma tänasel ühisistungil ära Riigikontrolli ülevaate auditiaruandest „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses“, ning samuti  Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemasti ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri esitatud seisukohad.
Komisjonide hinnangul on riigikontrolli tegevus kohalike omavalitsuste auditeerimisel positiivne, osutades puudustele, millega omavalitsuste tasandil peaks tähelepanu pöörama.
 
Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni esimehe Toomas Vareki sõnul tuleks riigikontrolli ettepanekutega arvestada Riigikogu menetluses olevate korruptsiooniseaduse eelnõu (539 SE) ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE) edasisel menetlemisel. Täpsemalt tuleks Vareki hinnangul reguleerida küsimus, kes on ametiisik ja täpsustada omavalitsusametnike majandusliku huvide deklareerimise korda.
 
„Kindlasti peaks jõudma ka selleni, et kõik vallad suudaksid läbi viia siseauditi, olgu  siis eraldi või mitme vallaga koos. Järgida tuleb põhimõtet, et valitsema peab läbipaistvalt,“ ütles Varek.
 
Riigikontrolli hinnangul ei tegeletud auditeeritud omavalitsustes korruptsiooni vältiva töökorralduse kujundamisega süsteemselt ja kõiki võimalusi ära kasutades. Mitmes auditeeritud omavalitsuses on rikutud ametiisikule kehtivaid piiranguid, mille tulemusena on tekkinud korruptsiooniohtlik suhe.
 
Riigikontroll hindas oma auditis, kas omavalitsused kasutavad korruptsiooni ennetamiseks seadustega ettenähtud vahendeid ning seda, kas omavalitsuse ametiisikud on järginud kohustust hoiduda korruptsiooniohtlikest tegudest ja suhetest. Auditeeritavateks olid 15 valda ja linna, kus analüüsiti asutuste korruptsioonivastast töökorraldust, ametiisikute teenistusväliseid tegevusi ning ametiisikute tehinguid omavalitsusega ajavahemikul 2007–2008.
 
Auditiga on võimalik tutvuda Riigikontrolli kodulehel aadressil http://www.riigikontroll.ee/fake_index.php?lang=et&uri=%2Faudit.php%3Fdokument%3D1027
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside