Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu julgeolekuasutuste järelvalvekomisjon on teinud visiidid enamuste suuremate telekommunikatsioonioperaatorite juurde selgitamaks järelvalveks vajalike andmekogude olemasolu ja seisundit. Komisjon tegi need visiidid pärast telekommunikatsiooniettevõtete esindajate ärakuulamist komisjoni istungil.

Tänase seisuga võib komisjon kinnitada, et operaatoritel on olemas vastavad andmed ning enamustel juhtudel on tegemist krüpteeritud ja kaitstud informatsiooniga, millele ligipääsu pole sideoperaatoritelt peale komisjoni keegi ka taotlenud. Sideoperaatorid on valmis need andmed ka komisjonile esitama. Asjaolu, et siiani pole sideoperaatorid pidanud kõnealuseid andmefaile esitama on tekitanud olukorra, kus operaatoritel kulub teatav aeg, et tarkvaratootjailt saada ligipääsuks vajalik teave.

Komisjonile on see olukord tänaseks teada ning maksimaalselt võib vastava info kasutatavaks saamiseks kuluda veel kuni kuu.
Komisjon tuvastas, et sideoperaatorid on asunud seadusest tulenevaid jälitustegevust puudutavat infot salvestama ja hoidma. Seda küll erineval ajal kuid põhjused on olnud tehnilised ning seotud asjaoluga kui kiiresti on suudetud koostöös riigiga tehnilised lahendused juurutada.
Täna toimub julgeolekuasutuste järelvalvekomisjoni tööks vajaliku informatsiooni talletamine sideoperaatorite juures tarvilikult moel.

Julgeolekuasutuste järelvalvekomisjon on loomas tehnilisi lahendusi, millega järelvalvefunktsioon oleks paremini tagatud. Seda peamiselt parema töökorralduse ja automatiseerituse abil. On ka selgeks saanud, et asjakohase informatsiooni hoidmine ja käitlemine vajab riiklikult ühtlustamist ja vastavad ettepanekud on komisjonil kavas ka Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile teha.

Komisjon teatab, et komisjoni liikme Karel Rüütli tehtud avaldused ei ole komisjoni seisukohad ning et seadusest tulenevalt saab komisjoni nimel avaldusi teha vaid komisjoni esimees või tema puudumisel aseesimees.

Lisainfo: Julgeolekuasutuste järelvalvekomisjoni esimees Jaanus Rahumägi, tel: 5177779

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside