Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjon arutas komisjoni esimehe Toomas Varek eestvedamisel oma istungil Riigikontrolli auditit linna- ja vallavalitsuse haldamis- ja valitsemiseelarvete kasutamise kohta.

Ametnikega seotud valitsemis- ja haldamiskulusid käsitlev Riigikontrolli audit püüdis leida vastust küsimustele, kas nimetatud kulud on avalikkusele piisavalt läbipaistvad, õiguspärased ning kas kohalikud volikogud omavad kulutustest ülevaadet. Auditis leiti, et kohalikes omavalitsustes ületatakse ametnikele erinevate tasude maksmisel sageli seadusjärgset otsustuspädevust ning makstakse iseendale preemiaid või määratakse lisatasusid vaatamata faktile, et tegemist on linna- või vallavolikogu ainupädevusega.

Komisjoni aseesimehe Tõnis Kõivu hinnangul kahandab selline tasude maksmine kahetsusväärselt omavalitsuse autoriteeti elanike silmis ning vähendab elanike usku ausa valitsemise võimalikkusesse. „Tasude maksmine iseendale on lubamatu. Sellega nõustusid ka teised komisjoni liikmed. Riigieelarve kontrolli komisjon paneb kõikidele omavalitsusjuhtidele ja volikogu liikmetele südamele: tutvuge lähemalt Riigikontrolli aruandega ja hoiduge oma vallas või linnas teiste tehtud vigade kordamisest,” võttis Kõiv Riigikogu komisjoni istungil arutatu kokku.

Riigikontrolli poolt kontrollitud 30-st omavalitsusest tuvastati pädevust ületanud tasude maksmine 23-s omavalitsuses. Riigikontrolli ajendas auditeid läbi viima avalikkuse kõrge huvi valitsemiskulude vastu ning ametnikega soetud kulutused, mis moodustavad suhteliselt suure osa (keskmiselt ca 10%) kohalike omavalitsuste eelarvest.

Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjon jätkab antud teema arutelu.

Riigikogu pressitalitus

Lisainformatsioon: Tõnis Kõiv 50 65300

Riigieelarve kontrolli komisjoni aseesimees

 

Tagasiside