Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu delegatsiooni juht Parlamentidevahelisel Liidul (IPU) Tõnis Kõiv kutsus liidu 128. assambleel peetud kõnes Quitos üles kõiki püüdlema parema elu poole, mis sisaldab endas vältimatult puhast elukeskkonda. „Meil kõigil on halb elada jäätmete seas, käitlemata prügi kahjustab loodust ja hävitab looduslikku mitmekesisust, liigirikkust,“ ütles Tõnis Kõiv enam kui 120 riigi delegaadi ees peetud ettekandes. „Et inimeste elu muutuks jätkuvalt paremaks, tulebki teha asju koos, tuleb inimestel endil anda oma osa läbi vabatahtliku tegevuse ja kodanikualgatuse, parendades oma elukeskkonda ja kaitstes loodust.“

Kõiv tuletas meelde, et Euroopas on ühiskonna suundumuste aluseks jätkusuutliku arengu kontseptsioon, mille definitsioon pärineb Norra endise peaministri Gro Harlem Brundtlandi juhitud Brundtlandi komisjonilt, mis valmistas ette 1987. aastal ÜRO heakskiidetud Maailma Keskkonna- ja Arengukomisjoni raporti. “Jätkusuutlik areng on niisugune praeguse põlvkonna vajaduste rahuldamine, mis ei tee seda tulevaste põlvkondade vajaduste rahuldamise arvelt”.

Ta tõi näite Eesti Teeme ära! kampaaniast ning sõnas, et pärast 2008. aastat ei visata enam jäätmeid metsa ega maanteekraavidesse, sest nii on inimeste elukeskkond parema kvaliteediga. „Inimesed mõistsid, et valesse kohta visatud prügi tuleb endal ära koristada. See on meie kodu, kogukond, riik, ja mitte keegi teine ei tule seda korras hoidma. Meie elukeskkonna kvaliteet sõltub sellest, kuidas me ise käitume.“

Kõiv kinnitas, et kahtlemata on koristusaktsiooni järel inimestel Eestis parem elada. „Saavutatud puhas looduskeskkond on igapäevaselt nautimiseks ja pärandiks lastele ning mis kõige tähtsam – see toimus inimeste enda algatusel, vabatahtlikult,“ lisas Tõnis Kõiv.

Ta tõi esile, et kuna huvi kogukonnast lähtuva vabatahtlikul tegevusel põhineva ühistöö vastu oli laiem, siis arenes Teeme ära! kampaania edasi maailmakoristuskampaaniaks. Nüüd ühendab Teeme ära! liikumine 96 riigi aktiivseid inimesi, kes jagavad unistust prügivabast, puhtast maailmast. Viimastel aastatel on need inimesed oma ümbrusest koristanud üle 100 000 tonni prügi. Ta kutsus lõpetuseks üles alustame muutustest oma kogukonnas. Teeme ära ja muudame niimoodi tervet maailma!

Koos Kõivuga viibivad 28. märtsini IPU assambleel delegatsiooni liikmed Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu.

Tõnis Kõivu esinemise fotosid saav vaadata aadressil:

https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/Delegatsioonid/XII+Riigikogu/IPU/Quito/

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside