Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Toomas Varek kohtus Tallinnas külaskäigul viibiva Läti parlamendi esimehe Indulis Emsis’ega. Eesti ja Läti parlamentide juhid vahetasid informatsiooni mõlema riigi poliitiliste jõude vahekorrast. Samuti käsitleti parlamentide senist töökorraldust ja võimalusi nende tegevuse tulemuslikumaks muutmiseks.

Emsis informeeris oma Eesti kolleegi Läti-Vene piirilepingu teemal toimunud pingelistest väitlustest seimis. Läti seimi esimees ütles, et valitsusele anti volitused lepingu allkirjastamiseks.  Seejärel tuleb dokument ratifitseerimiseks uuesti seimi.  Emsis ennustas pingelise arutelu jätkumist ratifitseerimismenetluse raames.

Vene-Saksa gaasijuhtme rajamise küsimuses olid nii Eesti kui ka Läti parlamendijuhid ühte meelt, et kaks riiki on asunud suurprojekti ellu viima arvestamata regiooni teiste riikide seisukohtadega. Üksnes pealiskaudselt on seni läbi töötatud veealuse gaasijuhtme rajamisega seotud arvukad riskifaktorid, samuti ei ole esitatud tasuvusarvutusi alternatiivselt maismaad mööda kulgeda võiva gaasitrassi puhuks. Leiti, et kõige efektiivsem tee mõju avaldamiseks gaasijuhtme rajamisele on teha seda koostöös teiste piirkonna riikidega Euroopa Liidu ühise energeetikapoliitika kujundamise kaudu.

Kahe naaberriigi parlamendijuhtide arvates tuleks Ignalina tuumaelektrijaama rajamise küsimuses pöörata rohkem tähelepanu projekti teaduslikule ja majanduslikule analüüsile. Oluliseks peeti niihästi kütusetooraine kui ka tuumajäätmete utiliseerimise hinna kajastumist kogu projekti tasuvusarvutustes.

Varek ja Emsis leidsid, et Balti riikide omavaheline koostöö vajab ajakohastamist, sest need riigid on nüüd Euroopa Liidu ja NATO liikmed. Tugevama positsiooni kindlustab Balti riikide tõhus koostöö Põhjamaadega. 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside