Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kodukandi toetusrühma ja maaelukomisjoni liikmed kohtusid liikumise Kodukant esindajate Kaie Toobali ja Margus Vainuga. Kohtumise eesmärgiks oli saada informatsiooni liikumise viimastest tegevustest, tulevikuplaanidest, aga kuulata ära ka mured. Toobal ja Vain andsid Riigikogu liikmetele põhjaliku ülevaate edukatest projektidest ning lähimate aastate plaanidest, rõhutades, et liikumise Kodukant ettevõtmised on reeglina üle-Eestilised, hõlmates suure hulga kogu maaelanikkonnast. Mureküsimusena tõstatus organisatsiooni finantsiline pool, mille osas loodetakse riigipoolsele mõistvale suhtumisele. Riigipoolne abi on organisatsiooni elushoidmiseks hädavajalik – see aitab katta vajalikud omafinantseeringusummad erinevate projektitaotluste rahuldamiseks, samuti panustada oma ajalehe väljaandmist ning motiveerida organisatsiooni eestvedajaid oma tööd edasi tegema. Koostöö Riigikoguga on senini olnud hea ja Riigikogu on leidnud Kodukandile alati vajaliku summa eelarvesse. Kodukandi esindajad on olnud oodatud eksperdid paljudesse riigi olulistesse töörühmadesse; usaldusväärne koostööpartner ollakse Töötukassale, aidates organiseerida töötute koolitusi ja tööpraktikaid maapiirkondades.  

Kodukandi aktiivsete koostööpartneritena nimetati veel ökokogukondi, maakondlikke arenduskeskusi, Maamajanduse Infokeskust, liikumist „Teeme ära!“.

Kodukandi esindajate sõnul kuulub põhirõhk praegu neljale tegevusvaldkonnale: organisatsiooniline juhtimine, töö noortega, ettevõtlus ja ettevõtlikkus ning külakultuuri edendamine. Nende valdkonnapõhiste suundadega tuleks jätkata ka tulevikus. Lisaks kavatsetakse panustada rohkem kommunikatsioonile, sh ajalehe „Külakiri“ täiustamisse ja levitamisse. Käimas on kõigi elektrooniliste andmebaaside korrastamine ja kaasajastamine.

Riigikogu kodukandi toetusrühma esimehe Ester Tuiksoo sõnul on Kodukant organisatsioon, millel on väga suur regionaalpoliitiline tähtsus külaühiskonnas ning poliitikud ei kahtle, et taoline liikumine on end õigustanud. Ta avaldas lootust, et riigipoolne otsus liikumist rahaliselt 2013. aasta eelarvest toetada, on erakondade ülene.

Peale Tuiksoo võtsid kohtumisest osa Kodukandi toetusrühma aseesimees Aivar Kokk, liikmed Aadu Must, Tarmo Tamm, Jaan Õunapuu ning maaelukomisjonist Terje Trei.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside